Rahastot Ja Verot

Kuvia Rahastot Ja Verot

Valtion Budjetin Ulkopuoliset rahastot
TAE 2007, Budjetin ulkopuoliset valtion rahastot, milj. euroa 1 289 405 Nettorahoitusylijäämä 3 182 4 234 Menot yhteensä 1 568 1 909 19 27 Siirrot talousarviosta 610 534 Korkotulot ja voiton tuloutukset 1 629 1 564 Eläkemaksut 657 928 Sekalaiset tulot 69 68 Verot ja … Nouda Doc

Rahastot Ja Verot Kuvat

Konsernituloslaskelman ja Taseen Kaavat 203.14 Liite 1
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 18. Tuloverot (a) Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot Muut sidotut rahastot (a) Vararahasto (b) Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot … Nouda Doc

Rahastot Ja Verot Kuvat

ASEAN Equity Fund 1 FIN
Seuraavat rahastot ovat kaikki Invesco Funds Series 1 -sarjan alarahastoja: Invesco ASEAN Equity Fund, Invesco Japanese Equity Fund ja Invesco Pacific laskettaessa on vähennetty verot ja maksut, mutta ei Tiedot laskettu tilivuoden lopussa … Paluu Dokumentoi

Rahastot Ja Verot

KYNNYSARVON ALLE JÄÄVÄT HANKINNAT PIENHANKINNAT
TA-maksut maksut maksettu ja verot ammatti- ja liikesalaisuuden piiriin on edellyttää, että tarjoaja merkitse … Hae Tämä asiakirja

Kuvia Rahastot Ja Verot

YLEISOHJE Tuloslaskelmien ja Taseiden Esittämi-sestä (20
Vaihto-omaisuus yhteensä; – Pitkäaikaiset saamiset yhteensä; – Lyhytaikaiset saamiset yhteensä; ja – Rahoitusarvopaperit yhteensä; Vastattaviin – Muut rahastot Laskennalliset verot – 0,00 – 0,00 – 0,00 – 0,00. Muut välittömät verot – 0,00 – 0,00 … Nouda Here

kuvia Rahastot Ja Verot

ESIMERKKI YHDISTYKSEN TILIKARTAKSI (Lähde: Perälä&Perälä …
Omakatteiset rahastot yhteensä; xxxxx: xxxxx: VAIHTUVAT VASTAAVAT: Vaihto-omaisuus TILIKAUDEN VOITTO Muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILIN-PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJ Verot … Hakea sisältöä

Rahastot Ja Verot

Tuloslaskelman ja Taseen Kaava ja Täyttöohjeet 106.1 Litte 1
VOITTO (TAPPIO) ENNEN TILINPÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJA 18. Tilinpäätössiirrot 19. Tuloverot 20. Muut välittömät verot Erään kirjataan taseeseen merkittyjen omien osakkeiden ja osuuksien hankintahintaa vastaava erä. Muut rahastot … Saa Dokumentti

Rahastot Ja Verot Kuvat

ASTERI KIRJANPITO – Osuuskunta
Muut rahastot 0,00 0,00 Ed. tilikausien voitto (tappio) 0,00 Tilikauden voitto (tappio) 0,00 6740 Autovakuutukset javerot 0,00 6750 Vakuutukset liike ym 0,00 … Hae Tämä asiakirja

Tags: , ,

{ Comments are closed! }