Rahastot Keskimääräinen Tuotto

Rahastoraportti
• rahastoon, jonka keskimääräinen vuosituotto on 8 %, sijoituksenne arvo on 15 vuoden kuluttua 33 978 euroa. settu tuotto-osuus on vähennyskelpoinen rahaston verotuksessa, rahastot jakavat vuosittain tuottoa osuudenomistajille. … Lue lisää

Ilmoitus – Esimerkki Sijoittajaprofiilia Vastaavasta …
Määräaikaiset talletukset ja lyhyen koron rahastot. toissa on aina kyse tuotto-odotuksesta ja siten erilai Riskinsietokyky: keskimääräinen Salkun hajautus: … Paluu Doc

Neomarkka Vuosikertomus 2006
Kuuluvien Helsingin Pörssin yhtiöiden keskimääräinen tuotto. Osakkeen likviditeetti on tärkeä tekijä, jotta kaupanteko Morley Alternative Investment Strategy Fund 355 115 7 000 7 678 7 000 Hedge-rahastot yhteensä 71 491 75 714 71 491 … Hae Täysi Lähde

LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO – HEDGE-RAHASTOJEN MENESTYSMITTAUS
keskimääräinen osakerahasto 9,2 %. Kuitenkin hedge-rahastojen menestys on hiipunut viime vuosina eikä sen ei odoteta toipuvan Vuositasollakin rahastojen tuotto on jäänyt 2 – 4 prosenttiin, kun rahastot pääsivät aiemmin kehumaan sumeilematta kaksinumeroisilla … Pääsyn Sisältö

Sijoitusrahasto Sampo Yhteisökorko – 1 TIEDOT RAHASTOSTA
Muut lyhyen koron rahastot . Yksinkertaistettu rahastoesite teessa matalat, sillä sijoitusten keskimääräinen Jos rahaston tuotto– osuuksia vaihdetaan saman rahaston kasvuosuuk … Saa Doc

Hannu Kahra (toim.)
Hedge-rahastot eivät yksinään pystyneet tarjomaan ylivoimais-ta riski-tuotto -suhdetta, mutta tehokas tulos saatiin aikaan, kun salkkuun lisät- Salkun keskimääräinen tuotto otosperiodilla on 0,43 prosenttia kuukaudessa eli … Asiakirjan haku

Finvest Vuosikertomus 2000
Tärkeää valita oikeat rahastot ja päästä niihin mukaan. Finvestin taseen loppusumma on tällä hetkellä noin 22 mil- laisten pääomarahastojen keskimääräinen tuotto perustami-sesta lähtien on sen sijaan ollut 15 %. … Hae sisältö

Logaritmic Scale – Logaritminen Asteikko ODIN Maritim Indeksi …
31/12/2011 Historiallinen tuotto Historiallinen kurssikehitys Keskimääräinen vuosituotto 31/12/2011 Hallinnoitava rahastopääoma 000 Rahasto Indeksi Rahasto Indeksi Rahasto Indeksi Yksinkertaistettu esite Päivitetty ODIN Rahastot … Käy Document

Tags: , ,

{ Comments are closed! }