Rahastot Markkinaosuus

kuvia Rahastot Markkinaosuus

Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3
Markkinaosuus yritysluotoista 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 12/99 12/00 12/0112/02*)**)12/03 12/04 12/05 12/06 12/07 12/08 % 12/08 • ja vapaat rahastot 23 449 472,31 euroa • vähennettynä negatiivisella … Docin Hakeminen

kuvia Rahastot Markkinaosuus

OP-Sijoitusrahastot Vuosikertomus 31.12
Keskipitkän koron rahastot OP-Korkosalkku -sijoitusrahasto Pitkän koron rahastot OP-Rahastoyhtiön markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen rahastojen pääomista nousi vuoden aika- … Hae Täysi Lähde

Rahastot Markkinaosuus Kuvat

Tapiola Varainhoito Oy Vuosikertomus 2010
USA –rahastot. Yhtiön markkinaosuus rahastomarkkinoista säilyi entisellään. Tapiola Varainhoito on yhdeksänneksi suurin rahastoyhtiö Suomessa. … Asiakirjan haku

Kuvia Rahastot Markkinaosuus

Pohjola/IR Pohjola-konserni
Ensivakuutuksen maksutulon markkinaosuus Suomessa. Vuoden 2008 tiedot perustuvat ennakkotietoihin maaliskuulta 2009 • Johtavainstitutionaalinenvarainhoitaja hallinnoitavilla asiakasvaroillamitattuna(varainhoitoja rahastot) … Read Here

Kuvia Rahastot Markkinaosuus

Aktian Vuosi 2007
Ottolainaus Antolainaus Rahastot Markkinaosuus % 2003 2004 2005 2006 2007 2,4 1,2 0,6 1,8 0,0 3,6 3,0 Oman pääoman tuotto, ROE *) IFRS:n mukaan Oman pääoman tuotto … Hae sisältö

kuvia Rahastot Markkinaosuus

Mandatum Pankki Vuosikertomus 2000
Suomessa ainutlaatuiset absoluuttisen tuoton rahastot Mandatum Neutral ja syksyllä perustettu Mandatum Safeguard, sekä bioteknologiayhtiöihin Markkinaosuus vuonna 2000 70 60 50 40 30 20 10 0 Mmk 98 99 00 Pankkiiriliike HEX päälista … Docin Katsoja

Kuvia Rahastot Markkinaosuus

JOULUKUU 2004
2,8 % 3,2 % Markkinaosuus, % Rahastopääoma, meur Osuus rahastopääomasta, % LYHYEN KORON RAHASTOT Volatiliteetti (%, 12 kk) EUROALUE 3 v, p.a. sija 12 kk … Katsele Täyttä Lähdettä

Kuvia Rahastot Markkinaosuus

OKO Osavuosikatsaus
Yhteensä Rahastot Välitetyt kv-rahastot Henkivakuutus Muut mrd. € 12/1999 Opstockin markkinaosuus Helsingin Pörssissä välitettyjen kauppojen lukumäärästä kasvoi 5,5 %:iin (5,1) ja euromääräisestä vaihdosta … Hakea sisältöä

Rahastot Markkinaosuus Kuvat

SISÄLLYS
Ne löytyvät www.seligson.fi/suomi/rahastot/tunnusluvut/maaritelmia.htm Colan markkinaosuus oli USA:ssa pudonnut 1950-luvun alun 60 prosentista 1980-luvun alkuun tultaessa noin 25 prosent … Käytä Täyttä Lähdettä

Konecranes – Wikipedia
Vuosikertomuksessaan 2010 yhtiö ilmoittaa, että sen globaali markkinaosuus on 15 % ja että se on markkinajohtaja teollisuusnostureissa (osuus 17% Nordea Rahastot (2 063 151, 3,26) Henkilöstö. Konecranes-konsernilla on tuotantolaitoksia 12 maassa sekä myynti- ja huoltopisteitä 46 maassa , ja … Lue artikkeli

Rahastot Markkinaosuus Kuvat

ODIN Rahastot
ODIN Rahastot 23.4.2010. Sijoitusristeily. Menestyksekästä osakepoimintaa jo 20 vuotta (markkinaosuus osakerahastot n. 13%) • noin 280 000 asiakasta • Toimistot: Oslo, Tukholma, Göteborg, Karlstad, … Lue lisää

Rahastot Markkinaosuus Kuvat

INNOVAATIO- JA STRATEGIA- RISTEILY 29.-30.9
Vigo –rahastot, palvelurahasto, luovien alojen rahasto, Northern Start up –rahasto, pohjoismainen Nordic Innovation Fund, Uusien alustilausten markkinaosuus (%:a CGT:stä) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1-6/2011 … Asiakirjan haku

kuvia Rahastot Markkinaosuus

Tapiola-rahastot Vuosikertomus 2011
markkinaosuus Suomeen rekisteröityjen sijoitusrahas-tojen rahastopääomista nousi 3,0 prosenttiin. **) Lisäksi rahaston sijoituskohteena olevat rahastot perivät omat hallinnointipalkkionsa, joista löytyy lisätietoja rahaston säännöistä … Lue asiakirja

Tags: ,

{ Comments are closed! }