Rahastot Palkkio

SIJOITUSRAHASTOJEN TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN SÄÄNTELY: Kulujen Ja …
palkkio ja säilytyspalkkio, jotka vähennetään päivittäin rahaston arvosta. Sijoitetusta pääomasta vähennetään rahaston kaupankäyntikulut ja mahdolliset valuutanvaihto-kulut. Jotkut rahastot veloittavat asiakkailtaan myös tuottosidonnaisia palkkioita. … Nouda Here

Rahastot Palkkio Kuvat

Tapiola-rahastot Vuosikertomus 2011
Tapiolan rahastot menestyivät vuoden aikana. Rahas-tovertailuja tekevä Morningstar valitsi Maailma 50 palkkio 0,2 % vuodessa Rahaston koko, euroa 174 243 753,84 Osuudenomistajien määrä 2 245 … Pääsy Dokumentoi

Erikoissijoitusrahasto Sp-Osakerahasto Neljännesvuosikatsaus 31.3
Yllä mainitut rahastot sijoittavat Suomeen, Eurooppaan, Yhdysvaltoihin, Japaniin ja Kaukoitään. 30,5 Synteettinen Total Expense Ratio, % 2,06 Lähipiirin palkkio-osuus, % … Hae Tämä asiakirja

Rahastot Palkkio Kuvat

INVESCO Asian Equity Fund Fi
Seuraavat rahastot ovat kaikki osa Invesco Funds Series -sarjaa: Invesco US Equity Fund, Invesco Asian Equity Fund, Invesco Continental European Omaisuudenhoitajan palkkio: Osuusluokka A: 0,015% A(EUR Hgd): 0,015% … Näkymä Dokumentoi

54621 HenkRah2FIN JK
Taeliassieiestit Laihasta tuloksesta palkkio henkilöstörahastoon Ramp-valvoja Jussi Koskiluhta Northport Oy HR Supervisor Pirjo Bennedich Tukholman piiritoimisto … Pääsy Dokumentoi

Rahastot Palkkio

PYN RAHASTOYHTIÖ Osuudenomistajien Kokous 1.3
POPULUS JA ELITE RAHASTOT. OUR ASIA . 31.5.2011. HELSINKI Tuottosidonnainen palkkio Peak: kertoo milloin yhtiöllä ollut suurin markkinaarvo (market cap) viimeisten 10 vuoden … Dokumentoi Katsoja

Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen Yhtiöjärjestys
4) muut yhtiökokouksen päättämät rahastot. 4 § Osakepääoma ja osakkeiden nimellisarvo tys-, palkkio– ja tilintarkastusasioille, joita hallitus käsittelee. 11 § Hallitus nimittää ja erottaa yhtiön toimitusjohtajan ja … Dokumentoi Katsoja

16.12.2005 Elinkeinoelämän Keskusliitto
1990 henkilöstörahastolaki voimaan, ensimmäiset rahastot perustetaan Urakka- ja palkkio-palkat (teoll. ja rak.) Henkilöstörahasto Järjestelmällinen … Paluu Doc

Rahastot Palkkio

Avaintietoesite Sijoitusrahasto 123, Osuussarjat A Ja B (ISIN-koodi …
palkkio [] % vuodessa siitä osasta tuottoa, joka ylittää näihin palkkioihin sovellettavan vertailu-tuoton [vertailukohteen nimi]. Edellisen vuoden … Katsele Täyttä Lähdettä

TIETOA ASIAKKAILLE, JOTKA KÄYVÄT KAUPPAA RAHOITUSVÄLINEILLÄ
rahastot) tai koron (korkoinstrumentit) muodossa. Lisäksi välineen hinta (kurssi) voi nousta tai laskea suhteessa – Rahaston hallinnoinnista peritään palkkio. – Ei ole varmaa, että saat takaisin sijoittamasi … Hae Tämä asiakirja

Rahastot Palkkio Kuvat

UCITS IV -direktiivi
– 10 v. strukturoidut rahastot (tuottoskenaariot) – Olennaisten muutosten esittäminen – Kerrottava ettei vuotuinen palkkio sisällä rahaston kaupankäyntikuluja … Käytä Täyttä Lähdettä

Erikoissijoitusrahastot ELITE Ja POPULUS PYN Rahastoyhtiö Oy
Tuottosidonnainen palkkio 12 % (high watermark) 12 % (high watermark B-sarjalaisille) mukaan lukien paikalliset ja ulkomaiset rahastot. Historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. … Hae Täysi Lähde

Tags: ,

{ Comments are closed! }