Rahastot Verot

Rahastot Verot Kuvat

ASTERI KIRJANPITO – Osakeyhtiö
Muut rahastot Sij. vapaan oman po:n rahasto 0,00 Yhtiöjärj.muk.rahasto 0,00 9250 Muut välittömät verot 0,00 0,00 TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0,00 … Paluu Doc

Rahastot Verot

Sijoitustuotteiden Tarjoajien Vertailu Ja Verotehokas Osake- Ja …
Rahastot • Helppo ja kustannustehokas tapa hajauttaa sijoituksia • Sopii kokeneille ja kokemattomille sijoittajille Verot ovat suuri kulu sijoittajalle • … Saa Dokumentti

Rahastot Verot

Henkilöstörahastot Ry Rautaruukki Oy
Prosenttia Rautaruukki-konsernin voitosta, josta on vähennetty muun muassa verot, vähemmistöosuus ja 63,1 miljoonaa euroa. Henkilöstörahasto on sijoittanut sekä emoyhtiöön että ulkopuolisiin. … Hae sisältö

Rahastot Verot Kuvat

KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMA
Tilikauden ja aikaisempien tilikausien verot – 0,00 – 0,00 Laskennalliset verot – 0,00 – 0,00 Yhtiöjärjestyksen/Sääntöjen mukaiset rahastot 0,00 0,00 Muut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 … Saa Dokumentti

Rahastot Verot Kuvat

Kirjanpitoasetus 30.12.1997/1339
Muut välittömät verot 17. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) Edellä 1 momentin kaavan mukaisessa tuloslaskelmassa on 10 kohdan c ja d alakohdassa V Muut rahastot 1. Vararahasto 2. Yhtiöjärjestyksen tai sääntöjen mukaiset rahastot … Tarkastella asiakirjaa

Kuvia Rahastot Verot

ESIMERKKI YHDISTYKSEN TILIKARTAKSI (Lähde: Perälä&Perälä …
Omakatteiset rahastot: xxxxx; xxxxx: Muut sidotut rahastot; xxxxx: xxxxx: Muut rahastot Muut rahoituskulut VOITTO ENNEN TILIN-PÄÄTÖSSIIRTOJA JA VEROJ Verot … Get sisältö tänne

Kuvia Rahastot Verot

YLEISOHJE Tuloslaskelmien Ja Taseiden Esittämi-sestä (20
Muut rahastot. 6. Edellisten tilikausien voitto (tappio) 7. Tilikauden voitto (tappio) Välittömät verot – 0,00 – 0,00. TILIKAUDEN VOITTO (TAPPIO) 0,00 0,00 … Get sisältö tänne

Kuvia Rahastot Verot

Tilikartta: Demo, 30.09
206 Muut rahastot (oy) 206 Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) 2060 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto 350 Myynnin oikaisuerät 3500 Myynnin alennukset 3550 Välilliset verot … Pääsyn Sisältö

Rahastot Verot

Tilikartta: Demo Oy, 05.09
Muut rahastot (oy) 206. Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot (oy) 2060. Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto Välilliset verot: 3570. Tulonsiirto- ja läpikulkuerät: 3580. Myynnin valuuttakurssierot … Hae sisältö

kuvia Rahastot Verot

Maailma 2015 Raportti 2 • 2009
Maksut, lääketutkimusta ja -hankintoja tukevat rahastot sekä maa-ilmanlaajuiset verot. Globaaleista veroista tunnetuin lienee valuu-tanvaihtovero, mutta verotuksen piiriin voitaisiin nostaa myös muita … Hae Tämä asiakirja

Kuvia Rahastot Verot

Tilikartan Ja Tilinpäätösrungon Tarkistustuloste
3080 välilliset verot 3090 muut myynninoikaisuerät Valmistevarastojen muutos (3100 – 3199) Muut rahastot (2017 – 2017) 2017 muut rahastot Ed. tilikausien voitto (tappio) (2020 – 2029) … Hae Tämä asiakirja

Tags: ,

{ Comments are closed! }