Rahastoyhtiön Hallitus

JOM Rahastoyhtiö Oy:n Hallinnoimien Erikoissijoitusrahastojen Säännöt
Osuudenomistajien kokouksen kutsuu koolle Rahastoyhtiön hallitus. Kokouskutsu lähetetään osuudenomistajille vähintään kaksi viikkoa … Hae Täysi Lähde

SEB GYLLENBERG RAHASTOYHTIÖ OY:N OMISTAJAOHJAUSTA KOSKEVAT PERIAATTEET …
-Rahastoyhtiö pyrkii vaikuttamaan siihen, että niissä yhtiöissä, joihin Rahastoyhtiön hallinnoimat rahastot sijoittavat, on riittävän ammattitaitoinen ja vastuuntuntoinen hallitus ja että hallituksen jäsenillä on riittävästi aikaa tehtäviensä hoitamiseen. … Hae Doc

DIVIDEND HOUSE NORDIC SMALL CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
On pidettävä, kun Rahastoyhtiön hallitus katsoo siihen olevan aihetta taikka jos tilintarkastaja tai rahasto-osuudenomistajat, joilla yhteensä on … Käytä Docia

Sijoitusrahastotoiminnan Järjestäminen Ja Menette- Lytavat
4.17 Säilytysyhteisön ja rahastoyhtiön välinen sopimus 24 4.17.1 Yleistä 24 (2) Rahastoyhtiön hallitus vastaa hallinnon luotettavasta järjestämisestä. … Pääsyn Sisältö

Erikoissijoitusrahasto Avenir
Lisäksi rahastoyhtiön hallitus vahvistaa kaikki rahaston riskilimiitit. Riskilimiittejä ja sisäisiä rajoitteita on asetettu mm. seuraaville riskilajeille: kokonaisriski, johdannaisten arvonmuutosriskit, luottoriski, … Pääsyn Sisältö

Erikoissijoitusrahasto Nordea Suomi 130/30
Rahastoyhtiön hallitus voi päättää merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamisesta myös muissa kuin edellä mainituissa merkintäpaikoissa. … Saa Dokumentti

Danske Invest Kiinteistö Säännöt 07102008
Rahastoyhtiön hallitus voi antaa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto tapahtuvat muualla kuin Suomessa tai … Hae Täysi Lähde

SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy:n Rahastojen Rahastoesite 18.6
Osuussarjat voivat erota toisistaan merkintäsumman taikka koko-naisasiakkuuden perusteella SEB-konsernissa. Rahastoyhtiön hallitus päättää liikkeeseen laskettavien osuussarjojen osuuksien tarkem- … Docin Hakeminen

Sijoitusrahasto Taaleritehdas Troikka Osake
Rahaston sääntöjen muuttamisesta päättää Rahastoyhtiön hallitus. Rahaston sääntöjen muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun Finanssival- … Saa Dokumentti

Voitto-osuus – Wikipedia
Voitto-osuuden suuruudella ei ole mitään tekemistä rahaston tekemien voittojen kannalta, vaan voitto-osuuden suuruudesta päättää rahastoyhtiön hallitus yhtiökokouksessa. … Lue artikkeli

SÄÄNNÖT Nordea Yrityslaina Plus Rahaston Aloituspäivä On 2.1.2003 …
Rahastoyhtiön hallitus voi päättää merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottamisesta myös muissa kuin edellä mainituissa merkintäpaikoissa. … Katsele Täyttä Lähdettä

Tags: ,

{ Comments are closed! }