Rahastoyhtiön Tase

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2010
Suomi Osake sijoittaa varansa kotimaisiin pienyhtiöihin täydentäen siten rahastoyhtiön Hallitus on myös asettanut tase– ja riskikomitean (Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. … Käy Document

Ålandsbanken Vuosikertomus 2000
Tase Taseen loppusumma nousi 6,0 prosenttia 1 597 miljoonaan euroon. Henkilöstö Henkilöstön määrä kokopäivätoimiksi muunnettuna oli vuoden Myös Ålandsbankenin Rahastoyhtiön rahasto-osuuksia voi merkitä Internetkonttorissa. … Saa Doc

SAMPO PANKKI OYJ
Danske Invest Rahastoyhtiön hallinnoimat varat olivat joulukuun lopussa 7,8 miljardia euroa. SAAMISTEN JA VELKOJEN MATURITEETTIJAKAUMA TASE-ERITTÄIN TILIKAUDEN PÄÄTTYESSÄ JÄLJELLÄ OLEVAN JUOKSUAJAN MUKAAN 0LOM 2011 2010 Saamiset … Hae Täysi Lähde

Neomarkka Vuosikertomus 2006
Neomarkka toimii eQ Rahastoyhtiön hallinnoi man hedge-rahastoihin sijoittavan erikoissijoitusrahaston sal Konsernin tase (IFRS) ..12 … Docin Hakeminen

EVLI PANKIN OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2007: EVLI PANKKI OYJ
Evli-Rahastoyhtiön markkinaosuus suomalaisten rahastojen pääomista oli 4,00 % (2,8 miljardia euroa). Hallitus on myös asettanut tase– ja riski-komitean (Credalco), joka valmistelee hallitukselle riskinottoa koskevat esitykset. … Docin Katsoja

2000 Henki-Sampo
Kaasti yhteistyössä konsernin rahastoyhtiön kanssa. Päättynyt vuosi oli monivaiheinen ja työntäytei- Omana tase-eränään olevat sijoitussidonnaisia vakuu-tuksia kattavat sijoitukset kasvoivat 1,6 miljardiin markkaan … Hae Tämä asiakirja

VUOSIKERTOMUS 2007 SIJOITUSRAHASTOT
Hallitus Rahastoyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa 9.3.2007 valittiin Ellinor Örtegren Johansson, Tim Hermansson, Hans Fahlin ja TULOS JA TASE SEKÄ ARVOPAPERIT HANKINTA- JA MARKKINA-ARVOON 41 SIJOITUSRAHASTOT VUOSIKERTOMUS 2007 SIJOITUSRAHASTO ABN AMRO SMALL CAP EUROPE … Pääsyn Sisältö

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE
UB Rahastoyhtiön osoitteeseen sekä maksamalla merkintämaksu rahaston merkintätilille. Liikevaihto Tase … Paluu Dokumentoi

V U O S I K E R T O M U S 2 0 1 0
Rahastoyhtiön palveluksessa on keskimäärin vuonna 2010 ollut yhteensä 7 henkilöä (2009: 7 henkilöä). 6. Tuloslaskelma ja tase Tilin PääTöKSEn lAATiMiSPER iAATTEET … Hae Doc

RAHASTOJEN MERKINTÄLOMAKE
UB Rahastoyhtiön osoitteeseen sekä maksamalla merkintämaksu rahaston merkintätilille. Liikevaihto Tase Oma pääoma Voitto/tappio Yhteisön puolesta toimivan henkilön nimi Yhteisön puolesta toimivan henkilön henkilötunnus … Hae sisältö

SIJOITUSRAHASTOJEN TILINPÄÄTÖSTIEDOT (SITI) – OHJE RAPORTOINTIA VARTEN
Tiedon toimittajan tunnus on hallinnoivan rahastoyhtiön Y-tunnus ilman väli- daan sijoitusrahaston tuloslaskelma-, tase– ja liitetietoja. Raportointivaluutta … Käytä Docia

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Rahastoyhtiön tilinpäätös 4§ Rahastoyhtiön tuloslaskelma- ja tasekaavat Rahastoyhtiön tuloslaskelma ja tase laadi-taan kirjanpitoasetuksen 1 luvun 1 ja 6 §:n … Hae sisältö

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
RAHASTOYHTIÖN TULOSLASKELMAN JA TASEEN KAAVAT TULOSLASKELMA Palkkiotuotot TASE VASTAAVAA Käteiset varat Saamiset luottolaitoksilta Vaadittaessa maksettavat … Lue lisää

Tags: ,

{ Comments are closed! }