Riitta Uosukaisen Rahasto

Kasarminmäellä
rahasto, EU:n sosiaalirahasto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. KyAMK on mukana myös Game Cluster tioneuvos Riitta Uosukaisen kirjoitus, jossa hän toteaa, että Suomella on kaksi … Get sisältö tänne

SUOMEN LAULUN TOIMINTAKERTOMUS 2000
Wihurin rahasto ja Opetusministeriö. Juhlalevy 'Lakkaamaton laulu – 100 vuotta Presidenttiehdokas Riitta Uosukaisen maakunnallinen vaalijuhla Ryhmä suomenlaululaisia (23 laulajaa), johtaja Timo Nuoranne … Lue Content

Tags: , ,

{ Comments are closed! }