Robur Rahasto

ODiN Sijoitusrahastot – Osakerahastot
Joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa SMB-rahastoon. 3) 15.11.1999 – 12.06.2007 ODIN Global oli rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Fund A. … Hae Doc

Korrelaatio
Rahasto Tuotto 12 kk Aktia Capital Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Swedbank Robur Amerikafond Tapiola USA * AB American Growth Portfolio AB American Value Portfolio … Hae Täysi Lähde

Hugin & Munin
Kaikki varansa Robur Europa SMB -rahastoon. 3) ODIN Global oli 15.11.1999-12.06.2007 rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Templeton Global Fund A -rahastoon. … Get sisältö tänne

Nainen Sijoittajana – Nainen Salkunhoitajana
Rahastopääoma (EUR): 360 miljoonaa Salkun kiertonopeus 2006: 0,94 ===== 15.11.1999-24.11.2004 rahasto-osuusrahasto, joka sijoitti kaikki varansa Robur Europa rahastoon … Käy Document

Kotimaisten Osakerahastojen Ja Korkorahastojen Kumulatiiviset …
Swedbank Robur 010 247 6843 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi AKTIA, EUFEX T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.co … Lue lisää

Myy.haaga-helia.fi
Rahasto Tuotto 12 kk Aktia Capital Alfred Berg Finland Alfred Berg Small Cap Finland Swedbank Robur Amerikafond Tapiola USA * AB American Growth Portfolio AB American Value Portfolio … Näkymä Dokumentoi

Stora Enso Tilinpäätös 2009 Sivu
12 Swedbank Robur -rahasto 0 3 945 230 0,5 0,2 13 Lamar Mary (ADR) 0 3 600 000 0,5 0,2 14 Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Etera 0 3 392 914 0,4 0,1 … Käytä Täyttä Lähdettä

Robur Rahastoraportti 30.06
Swedbank Robur Japanfond 0,5801 € Viimeisin tuotto-osuus/pvm 0,0076 € 13.10.2011 Osuuden arvo Rahasto-osuuden arvon kehitys * 0,400 € 0,600 € 0,800 € … Hae Here

Stora Enso Konsernitilinpäätös 2010 20042011
12 Swedbank Robur -rahasto – 3 544 650 0,4 0,1 13 HQ-rahasto – 3 510 000 0,4 0,1 14 Lamar Mary (ADR) – 3 400 000 0,4 0,1 15 Skandia-rahasto – 3 059 662 0,4 0,1 … Dokumentoi Katsoja

RAHASTORAPORTTI
Swedbank Robur 010 247 6843 www.aktia.fi fond.rahasto@aktia.fi AKTIA, EUFEX T. Rowe Price International Ltd. +45 3336 0500 www.troweprice.com/institutional Mads_Bendtsen@troweprice.co … Hae Täysi Lähde

AS:n, Standard Life Investments Ltd:n, Swedbank AB:n Ja Swedbank …
Rahasto-osuuksien vaihtoon sovelletaan samoja aika-rajoja kuin rahasto-osuuksien merkintään ja lunastukseen. Carnegie ja Robur sijoitusrahastojen noteerausvaluutta on Ruotsin kruu- … Tarkastella asiakirjaa

Aktian Vuosi 2003
Laisen Robur Försäkring AB:n suoma-laisen tytäryhtiön Robur Henkivakuu- lisätuottoon. • Aktian rahastojen ja Aktia Rahasto-yhtiön hallinto oli menestyksekästä; … Lue lisää

Aktian Vuosi 2004
Suomalaisen tytäryhtiön Robur Henki-vakuutus Oy:n osakkeet. Robur Henkivakuutus Oy:n nimi muutettiin yhdeksi Suomen parhaista rahasto-yhtiöistä. Useat yhtiön rahastoista … Paluu Dokumentoi

Tags: ,

{ Comments are closed! }