Säästöpankin Rahasto

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS
Säästöpankin osalta liiteilmoituksella 5 ilmoitettavat asiat: 1 Pankin toiminimi . 2 Päivä, jona pankin säännöt on vahvistettu. 3 Pankin peruspääoma, kantarahasto, kanta-rahasto-osuuksien lukumäärä ja nimellisarvo sekä kantarahaston vähimmäis- ja enimmäismäärät (jos säännöissä on … Lue asiakirja

Aktia Rahastoyhtiö Oy 1.1.1996 – 31.12
Aktia Säästöpankin organisaatio on kuvattu seuraavassa kaaviossa. Käytettävissä olevan tilan ja tämän raportin 14.5.1987 / 7.10.1987 Säästöpankkien Rahasto Oy Jean-Louis Laurén 7.10.87 – 13.12.93 … Hae Täysi Lähde

Jaakko Lehtiö – Wikipedia
Hän hoiti kuntakokouksen vara- ja esimiehen tehtäviä 1878–1882 ja valittiin kunnan säästöpankin hallituksen varajäseneksi 1899. Amalia ja Jaakko Lehtiön Rahasto-niminen perherahasto kokoaa perinne- ja paikallishistoriaa ja mainittuja sanomalehtikirjoituksia. … Lue artikkeli

Slide 1
Aktia Säästöpankki perustetaan kahdeksan säästöpankin fuusiona. 1987. HSp ja muut säästöpankin perustavat Suomen ensimmäisen rahastoyhtiön, Sp-Rahasto-yhtiön … Näkymä Dokumentoi

Tutustu Kävellen Hyvinkääseen
Eero Eskolan nimellä kulkee rahasto, josta annetaan avustuksia vanhusten elinolojen parantamiseen. 13. Säästöpankin talo. Korkokuva, Gunnar Finne, pronssi 1934 … Hae Täysi Lähde

Irma Rantavaara – Wikipedia
Hän toimi kuorojen ja soittokuntien johtajana (mm. Lempäälän VPK:n torvisoittokunnan perustaja), säästöpankin hallinnossa, Hämeen-Satakunnan Irma Rantavaaran rahasto perustuu Rantavaaran ystävien lahjoitukseen 1978 ja hänen testamenttilahjoitukseensa. … Lue artikkeli

Lauri Salminen Nokian Kirkkoherraksi  Maija Latva
Huittisten Säästöpankin lii kevoitto vuodelta 2009 oli 3,0 miljoonaa euroa. Vuosi olikin rahasto säästämisen kannalta pankin kaikkien aikojen paras. … Hae Täysi Lähde

Mania
Liedon Säästöpankin kasvu jatkuu m Liedon Säästöpankin asiakasvarojen määrä kasvoi viime vuonna 9,8 prosent-tia eli 42 miljoonaa euroa ja luotonanto 14,7 prosenttia eli 46 miljoonaa euroa. Etenkin rahasto– ja vakuutussäästöjen … Hae Tämä asiakirja

Aktian Vuosi 2004
Säästöpankin asiakkaille, omistajille ja henkilöstölle. Hajautettu Rahasto on velaton, ja vuoden lopussa sen varat olivat 30,4 miljoonaa euroa. … Pääsyn Sisältö

Tags: ,

{ Comments are closed! }