Säätiöiden Ja Rahastojen Neuvottelukunta

TAMPEREEN€KAUPUNGINHALLITUKSEN€JOHTOSÄÄNTÖ
Yhteisöjen€jasäätiöiden€toimielimiin€ja€tilintarkastukseen työnantajasuorituksia,€palkkojen€jarahastojen€maksumääräyksiä, Hallintopalvelukeskuksella€ja€taloushallinnon€palvelukeskuksella€on neuvottelukunta,€johon€kuuluu€puheenjohtajana … Nouda Here

Hallituksen Kertomus Säätiön Toiminnasta Hoasin Tilinpäätös 2010 …
Hoas noudattaa toiminnassaan Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n hyvää säätiötapaa. Syksyllä 2010 Hoasin hallitus teetti keskuudessaan hyvää hallitustyöskentelyä koskevan kyselyn, … Nouda Document

Säätiöiltä Lähes Seitsemän Miljoonaa Professoreiden Tutkimustyöhön
Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta r.y. ryhtyi keväällä 2011 selvittämään professoripoolin perustamista Suomen Kulttuurirahaston aloitteesta. … Nouda Here

Suomen Parkinson-säätiö Rs
Tarkoitetuksi säätiöksi, jolle tehdyn vähintään 850 euron ja enintään 25 000 euron suuruisen rahalahjoituksen toinen yhteisö saa vähentää tulostaan verotuksessa. Suomen Parkinson-säätiö rs on Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta ry:n jäsen. … Lue koko lähdekoodi

Helsingin Yliopiston RaHastot ja LaHjoittajat Helsingfors Universitets …
Tapaamiset yritysten ja säätiöiden edus-tajien kanssa ovat olleet poikkeuksetta an- tä henkilöitä ja lahjoittajayhteisöjen edus-tajia. Neuvottelukunta toimii rehtorin tuke- opiston ja rahastojen salkkuja hoitaa use-ampi ammattimainen varainhoitoyhtiö. … Hae Tämä asiakirja

Naisten Tiedesäätiö 1987–2007
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE, joka perustettiin jo vuonna 1972 valtioneuvoston kanslian yhteyteen. riaatteen soisi leviävän myös suurimpien rahastojen ja säätiöiden hallituksiin. … Docin Hakeminen

Pelisäätiö Toimintakertomus 2011
Säätiö on sitoutunut hyvän säätiötavan noudattamiseen ja oli Säätiöiden ja rahastojen Tieteellinen neuvottelukunta Säätiön tieteellinen neuvottelukunta koostuu asiantuntijoista, jotka avustavat tutkimusjohtajaa … Hae Tämä asiakirja

Nuorisosäätiö – Wikipedia
Asiasta ilmaisi huolensa myös Säätiöiden ja rahastojen neuvottelukunta Nuorisosäätiön toimitusjohtaja Seppo Pyykkönen kiisti, että vaalituki olisi säätiön toiminta-ajatuksen vastaista. Antti Kaikkonen erosi säätiön hallituksen puheenjohtajan tehtävästä kohun seurauksena, mutta jatkoi … Lue artikkeli

TAMPEREEN€KAUPUNGINHALLITUKSEN€JOHTOSÄÄNTÖ Valtuuston€18.6 …
Yhteisöjen€jasäätiöiden€toimielimiin€ja€tilintarkastukseen työnantajasuorituksia,€palkkojen€jarahastojen€maksumääräyksiä, Hallintopalvelukeskuksella€ja€taloushallinnon€palvelukeskuksella€on neuvottelukunta,€johon€kuuluu€puheenjohtajana … Hae Täysi Lähde

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }