Säätiöt Rahastot

Kuvia Säätiöt Rahastot

Selvitys Kulttuurimatkailun Kehittämiseen Sopivista Rahoitusohjelmista …
Avustukset ja tuet/OPM (x) x x x Taidetoimikuntien apurahat ja avustukset yhteisölle x x Säätiöt ja rahastot x x x … Paluu Dokumentoi

Rahasto – Wikipedia
Rahasto eli epäitsenäinen säätiö on henkilön, yhteisön tai yrityksen perustama pääoma, joka lahjoittaa siihen luovutettuja varallisuutta Säätiöt; Apurahat … Lue artikkeli

Säätiöt Rahastot Kuvat

YDW-tietomalli 28.4
– Kotimaiset yksityiset rahastot ja säätiöt (ml. järjestöt, yhteisöt, yksityiset henkilöt) – Kotimaiset yritykset (ml. yliopiston tukisäätiön kautta kulkevat … Hakea sisältöä

Oikeussubjekti – Wikipedia
Käytännössä esiintyviä yhteisöjä, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, ovat rekisteröimättömät yhdistykset, epäitsenäiset rahastot tai säätiöt ja verotusyhtymät. … Lue artikkeli

Säätiöt Rahastot

Uudistuva Maaseutu, Keski-Suomen Maaseutualueiden KOKO
Rahastot, säätiöt ESR Mkr ja kehittämisrahasto Kunnat SITRA: maamerkit, kuntaohjelma Ministeriöiden rahoitus ARA Puukerros-talo: opintomatka … Näytä Doc

Säätiöt Rahastot Kuvat

Paikallismuseoiden Tulevaisuudesta – Kehittämistyöryhmän Työn Tuloksia
Kehittämismäärärahoista – lisäksi toimintaa rahoittivat jonkin verran mm. eri säätiöt ja rahastot – merkittävä osa omaa varainhankintaa (pääsymaksut, jäsenmaksut, … Pääsy Dokumentoi

Kuvia Säätiöt Rahastot

PowerPoint Presentation
Klubitalot mielenterveyskuntoutujille Ostopalvelut: järjestöt, säätiöt, yritykset yms. Sosiaaliset yritykset, osuustoiminta, yritysten yhteiskunnallinen vastuu, säätiöt ja rahastot kilpailuttamisprosessin hallinnasta toimittajaverkoston hallintaan ja toimittajakumppanien strategisen … Käytä Täyttä Lähdettä

Säätiöt Rahastot Kuvat

Juha Rutanen Ja Airi Matila Luonto- Ja Maisemapalvelut -teemaryhmä
Säätiöt ja rahastot ..45 5.2 Julkiset rahoitukset ..45 … Lue lisää

Kuvia Säätiöt Rahastot

Pertti Honkanen 25.4
2 Työeläkerahastot 31.12.2009 •Yhteensä 124,9 mrd. € –Yhtiöt 78,9 mrd. € –Kassat ja säätiöt 6,6 mrd. € –MEK ja MELA 0,8 mrd. € –Julkinen sektori 39,4 mrd. € … Get sisältö tänne

Säätiöt Rahastot Kuvat

LEHDISTÖTIEDOTE 8.4.2011 Eläkevalta Suomessa (ETLA B 250)
On laitoksesta, Suomessa niitä hoitavat yksityiset vakuutusyhtiöt, eläkekassat ‐ ja säätiöt. Suomessa ansioeläkejärjestelmän rahastot ovat yksityisiä, Ruotsissa rahastot hajautettiin kolmeen erilliseen val‐ … Get sisältö tänne

kuvia Säätiöt Rahastot

KOTA-KÄSIKIRJA 31.12
KERA:n, SITRA:n, yksityiset rahastot ja säätiöt, lääninhallitukset, kunnat ja kuntainliitot. Muu rahoitus sisältää myös sosiaali- ja aluekehitysrahastojen … Paluu Doc

Säätiöt Rahastot Kuvat

Sijoitusrahastot
Yksityishenkilöt, lahjoituksia ja apurahoja jakavat säätiöt ja rahastot sekä vakuutusyhtiöt ja etuusperusteiset eläkelaitokset. Carnegie Reaalikoron ominaisuudet tekevät siitä käyttökelpoisen myös kansainvälisten … Nouda Doc

Kuvia Säätiöt Rahastot

Uuden Talouden Edelläkävijöitä?
Myös erilaiset säätiöt ja rahastot rahoittavat yhteiskunnallista yritystoimintaa. Joissakin maissa yhteiskunnalliselle yritystoiminnalle on luotu omat rahoitusinstrumentit, … Hae Täysi Lähde

Säätiöt Rahastot

Esittäjän Nimi Esityksen Nimi 9.11.2006 Paikka Laitoksen Nimelle …
Suomen Akatemia Tekes OPM Graduate school Muu valtion rahoitus Kotimaiset yritykset Kotimaiset rahastot/säätiöt EU Muut 0 0 27336 13781 0 31598 0 10422 … Hae Täysi Lähde

Mikkelin Ammattikorkeakoulu – Wikipedia
Projektien rahoittajina ovat mm. Euroopan unionin aluekehitysrahastot, Opetusministeriö ja muut ministeriöt, Tekes sekä rahastot ja säätiöt. … Lue artikkeli

Säätiöt Rahastot

KOULUTUS TUTKIMUS
säätiöt ja rahastot KANSALLINEN TASO – Sitran rahoitus – Tekes- rahoitus – Shokit ( Fimecc ja Cleen ) KANSAINVÄLINEN TASO – Suomen Akatemian rahoitus … Saa Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }