Sampo Korko Rahasto

SIJOITUSRAHASTOJEN HINNASTO 5.2.2010 LÄHTIEN Vähimmäis Merkintä …
2) Lisäsijoituksien vähimmäismerkinnät: Sampo Yhteisökorko, Sampo Yhteisökorko Plus, Sampo Yhteisöobligaatio, Danske Invest Euro Korko ja Danske Invest Suomi Yhteisöosake 15 000 EUR. 3) Sijoituskohteina olevista sijoitusrahastojen rahasto-osuuksista ja yhteissijoitusyritysten osuuksista … Käytä Docia

Etunimi Sukunimi Katuosoite 000000 POSTITOIMIPAIKKA
Laisten sijoitusrahastojen ja erikoissijoitusrahastojen rahasto-osuuksiin tai yhteis sijoitusyritysten osuuksiin, joiden vuotui- Sampo Korko, Sampo Yhteisökorko ja Sampo Yhteisö – korko Plus, Sampo Likvidi, Sampo Obligaatio ja Sampo … Sisältö Retrieval

Sijoitusrahasto Sampo Yhteisökorko
Sampo Rahastoyhtiö Oy Rekisteröity kotipaikka ja osoite Helsinki, Bulevardi 10 A, Helsinki kertynyt korko Rahastoyhtiön hallituksen määrää-min tavoin. 12 § Rahasto-osuuden arvon laske- … Katsele Täyttä Lähdettä

Sampo Korko Rahasto Kuvat

Sampo Korko K Muut Lyhyen Koron Rahastot
Sijoitusrahasto Sampo Korko on suunnattu sijoittajalle, joka kaipaa tuottavaa, ammat-titaitoisesti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusratkaisua euroalueen korkomark-kinoilta. Rahasto soveltuu sekä lyhyt- että … Read Here

Sijoitusrahasto Sampo KompassiKorko
SAMPO KOMPASSI KORKO hastoihin liittyviä sopimuksia ovat mm. rahasto-merkinnät, -vaihdot, -lunastukset ja sarjasiirrot sekä Jatkuvat rahastosäästösopimukset ja Rahas- … Lue lisää

SAMPO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN RAHASTOJEN NIMET 25.3.2008 ALKAEN
Sijoitusrahasto Sampo Korko Sijoitusrahasto Sampo Korko Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu Sijoitusrahasto Sampo Kultapossu Sijoitusrahasto Sampo Likvidi Sijoitusrahasto Sampo Likvidi … Nouda Here

Sampo Kompassi Korko K Ratkaisurahastot
Sijoitusrahasto Sampo Kompassi Korko on valmis rahastoratkaisu varovaiselle sijoitta-jalle, joka kaipaa tuottavaa, ammattitaitoise-sti hoidettua ja hyvin hajautettua sijoitusrat-kaisua. Rahasto soveltuu sijoittajalle, joka tav- … Käy Document

Tags: , ,

{ Comments are closed! }