Seb Gyllenberg Rahasto

6,12% Rahastoyhtiöiden Markkinaosuudet 2011 Hallinnoitujen …
842€995,92 25,25% OP-Rahastoyhtiö Oy 14€268€707€856,14 22,92% 14€070€748€376,88 22,54% 13€927€436€527,13 22,15% 13€898€324€237,51 22,04% PYN Rahastoyhtiö Oy 143€988€263,87 0,23% 141€981€044,30 0,23% 142€682€895,92 0,23% 142€202€597,20 0,23% SEB Gyllenberg … Get sisältö tänne

Sijoitus Rahaston Nimi Rahastoyhtiö Eufex Tehokkuus Tuotto 1v Tuotto …
19 SEB Gyllenberg Forum SEB Gyllenberg Rahastoyhtiö Oy 0.87 4.1% 7.4% 2 13 20 OP Taktinen Salkku OP-Rahastoyhtiö Oy 0.85 5.5% 13.3% 3 14 21 Handelsbanken Rahastojen Rahasto 50 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0.76 4.1% 3 36 … Lue lisää

RAHASTORAPORTTI
OSUUSPANKIT, EVLI, SEB GYLLENBERG, EUFEX Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 eQ Portfolio Turun yo juhlavuoden rahasto * 3,7 (4) -0,5 (11) 0,2 (15) -7,5 (45) -21,1 (50) -11,3 (42) 17,9 -0,5 -0,2 … Dokumentoi Katsoja

LIITE 1: RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSET
Sijoitusrahasto SEB Gyllenberg Money Manager Plus Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy – Finnfund Timcen Group Oy Topa Finance Finland Oy … Paluu Dokumentoi

Varainhoitajan Parhaat
Markkina ja käytettävä rahasto Salkunhoitaja allokaatio Suomalaiset osakkeet (7) 6,98 % Säästöpankki Kotimaa SEB Gyllenberg 6,98 % Eurooppalaiset osakkeet (15) 12,73 % … Nouda Document

Rahastokehitys (%) 30.09.2011 Asti
rahasto on noteerattu muussa kuin euroon sidotussa valuutassa, valuuttakurssien muutokset vaikuttavat Skandia-rahaston arvoon verrattuna perustana skandia sEB Gyllenberg optimum MultiMana¯er – skandia investment mana¯ement … Asiakirjan haku

AUREUS
Sa huippuna tunnettu SEB Gyllenberg Oy:n omai suudenhoitoyksikkö, joka on toiminut jo entisten YHTEENSÄ 100,00 Skandia Alexandria Aggressive Manager Fund, omistukset % Rahasto-osuuden tuottokehitys 31.3.2008 – 31.3.2011 Skandia … Read Here

Gyllenberg Rahastot Kuukausiraportti LastVersion
Markkina ja käytettävä rahasto Salkunhoitaja allokaatio Suomalaiset osakkeet (15) 20,34 % Säästöpankki Kotimaa SEB Gyllenberg 20,34 % Eurooppalaiset osakkeet (25) 31,85 % … Käy Document

AUREUS
Rahasto-osuuden tuottokehitys 31.12.2007 – 31.12.2010 omaisuusluokka salkunhoitaja osuus KORKOSIJOITUKSET YHTEENSÄ 80 73,20 Rahamarkkinasijoitukset (30) 18,4 SEB Gyllenberg Money Manager SEB Gyllenberg 18,20 … Käy Document

RAHASTORAPORTTI
OSUUSPANKIT, EVLI, SEB GYLLENBERG, EUFEX Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy (09) 1651 eQ Portfolio Turun yo juhlavuoden rahasto * 3,5 (6) -2,8 (12) 0,5 (28) -18,3 (43) -24,4 (43) -7,8 (45) 19,5 -1,0 -0,3 … Sisältö Retrieval

Tags: , ,

{ Comments are closed! }