Seligson Aaa Rahasto

Helsinki 9.12
Rahasto Sharpen luku Tuotto 1 v % Vol. % Rahastotyyppi Seligson Rahamarkkinarah asto AAA 2,9 1,5 0,1 Rahamarkkinarahastot eQ Rahamarkkina 2,7 1,4 0,1 Rahamarkkinarahastot … Hae Täysi Lähde

SELIGSON & CO RAHASTOYHTIÖN HALLINNOIMIEN SIJOITUSRAHASTOJEN RAHASTOESITE
Rahamarkkinarahasto AAA Maksu ennen 14:30 => sama päivä Toimeksianto ennen 11:00 => sama päivä Merkintä- ja lunastuspäivistä voidaan poiketa vain jos rahasto-osuudenomistaja vaihtaa rahasto-osuuksia muiden Seligson & Co Rahastoyhtiön hallin- … Asiakirjan haku

Korkorahasto – Wikipedia
Korkorahasto on rahasto, joka sijoittaa varansa korkoa tuottaviin arvopapereihin. Paras luottoluokitus on AAA (Standard & Poor's). Tämä luokitus on esimerkiksi Suomen valtiolla. http://www.seligson.fi/suomi/sijoitustieto/tyokalut/riskilaskuri/ … Lue artikkeli

SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA
SELIGSON & CO RAHAMARKKINARAHASTO AAA OSUUSLAJIT A ja B | ISIN KOODIT FI0008801733 (A / kasvu) ja FI0008801741 (B / tuotto) rahastoyhtiön internet-sivuilta osoitteesta www.seligson.fi tai pyytämällä rahastoyhtiöstä. Rahasto on suomalainen sijoitusrahasto. … Sisältö Retrieval

Helsinki 11.10
Rahasto Sharpen luku Tuotto 1 v % Vol. % Rahastotyyppi Seligson Rahamarkkinarah asto AAA 3,4 1,3 0,1 Rahamarkkinarahastot eQ Rahamarkkina 3,3 1,3 0,1 Rahamarkkinarahastot … Paluu Doc

LIITE 1: RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSET
Sijoitusrahasto Seligson & Co Rahamarkkinarahasto AAA Sijoitusrahasto Tapiola Kassakorko Teollisen Yhteistyön Rahasto Oy – Finnfund Timcen Group Oy Topa Finance Finland Oy … Asiakirjan haku

Tags: , ,

{ Comments are closed! }