Sidotun Oman Pääoman Rahasto

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ
Oman pääoman lisäarvo konkretisoituu omalle pääomalle (opolle) maksettavana tuottona Oy:tä • Muu vapaa pääoma l. sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja muut YJ:n •Suora ja välillinen jakaminen loukkaa sidotun pääoman pysyvyyttä … Hae Täysi Lähde

Henkilöstörahastolaki
5) rahasto-osuuden sidotun ja nostettavissa olevan osan määräytymisperusteet; 6) menettely rahasto-osuuksia nostettaessa; merkintään tai vastaavaan oman pääoman korottamiseen. Muuta kuin 1 momentissa tarkoitettua lainaa rahasto saa ottaa vain … Docin Hakeminen

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN …
Oman pääoman eriä, joihin suoritus tällöin merkitään ovat "Rakennusrahasto" tai jossa vapaaseen omaan pääomaan luettavissa rahastoissa olevat varat siirretään sidotun pääoman Korjausrahasto" tai suoraan toteutettavan/toteutetun hankkeen mukaisesti nimetty rahasto (esim. … Käytä Docia

Tornator Oy TASEKIRJA 31.12
Konsernin sijoitetun pääoman tuotto (ROCE) oli 7,0 % (8,2 %) sekä sidotun oman pääoman tuotto rahasto Kertyneet voittovarat Oma pääoma Osake-pääoma Ylikurssi-rahasto yhteensä … Tarkastella asiakirjaa

OYL-kirja 2010 Lopullinen
8.3 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ..36 Sidotun oman pääoman alentaminen verotuksessa ..67 … Lue lisää

ASPOCOMP GROUP OYJ:N HALLITUKSEN EHDOTUKSET 20.12.2011 KOKOONTUVALLE …
311.907,42 euroa, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, 22.016.328,27 euroa, sekä Edellä kuvatun vapaan ja sidotun oman pääoman käyttämisen taseen mukaisen tappion … Lue asiakirja

YLEISOHJE Tuloslaskelmien Ja Taseiden Esittämi-sestä (20
Käyvän arvon rahasto. 0,00 0,00. Vararahasto. 0,00 0,00. Muut rahastot. Sijoitetun vapaan oman pääoman sidotun oman pääoman määrä, joka saadaan laskemalla yhteen kaavassa ennen ”Sijoitetun vapaan oman pääoman … Pääsyn Sisältö

KIRKKOHALLITUS
Sijoitukset osakkeisiin, rahasto-osuuksiin, joukkovelkakirjoihin ja muihin vastaaviin Seurakunnan peruspääoma ja arvonkorotusrahasto ovat kuitenkin sidotun pääoman luonteisia eriä siten Kirkkovaltuusto päättää oman pääoman siirroista tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä … Lue koko lähdekoodi

Yksityishenkilön Tulovero-ongelmista Erityisesti Pääomatulojen Osalta
sidotun oman pääoman palautus  OYL:n mukaan sidottua omaa pääomaa ovat osakepääoma, KPL:n mukainen arvonkorotusrahasto, käyvän arvon rahasto ja uudelleenarvostusrahasto (OYL 8:1 … Hae Tämä asiakirja

Osakeyhtiölain Muutoksen Ja Tilintarkastuksen Laadun Vaikutus …
rahasto ja uudelleenarvostusrahasto ovat sidottua omaa pääomaa. Muut rahastot sekä tilikauden ja edellisten tilikausien Yhtiön muun vapaan oman pääoman jakamista pidetään yhtiöön sidotun pääoman palautuksena, jota esimerkiksi verotetaan eritavalla kuin … Get sisältö tänne

Fortum Vuosikertomus 2007 – Tilinpäätös
Muutokset sidotun ja vapaan oman pääoman välillä – 4 – – –4 0 – 0 rahasto-osuus Valtion ydinjätehuoltorahastosta ja siihen liittyvästä … Docin Hakeminen

Uusi Osakeyhtiölaki – Pääomarakenne, Rahoitus Ja Varojen Jako
Sijoitetun sidotun pääoman erä. Yhtiön vapaaseen omaan pääomaan kuuluu voittovarojen lisäksi uuden lain mukainen sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto. … Docin Hakeminen

Tags: , ,

{ Comments are closed! }