Sijoitetun Vapaan Oman Pääoman Rahasto

Www.tokmanni-konserni.fi Vuosikertomus2007 23.4.2007 15:52 Sivu 4
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 122 350,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto / tappio 5 286 259,03 81 275,44 Tilikauden voitto 2 675 845,74 5 204 983,59 … Hae Tämä asiakirja

Vuosikatsaus 2007
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 175 000,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 426 127,42 Tilikauden voitto (tappio) 221 181,61 … Hakea sisältöä

Www.joensuu.fi
Alkusaldot: osakepääoma 2500, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5300, edellisten tilikausien voittovarat 9000, tontti 1200, osingonjakovelat 1000, arvonkorotusrahasto 200. … Käy Document

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VEROVAIKUTUKSET
Mukaiset sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, yhtiöjärjestykseen perustuvat vapaaehtoiset rahastot sekä sellaiset arvostusrahastot, joita ei … Pääsy Dokumentoi

VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 6 799 900 6 799 900 Edellisten tilikausien tulos 82 609 246 75 186 880 66 228 651,25 62 458 454,94 … Dokumentoi Katsoja

Vuosikatsaus 2008
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Poistoero Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta … Pääsy Dokumentoi

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN YLEISOHJE ASUNTO-OSAKEYHTIÖIDEN JA MUIDEN …
Esimerkiksi sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto sekä tilikauden ja edellisten tilikausien voitto ovat vapaata pääomaa (AOYL 10:1 §). KPA 1:6 §:ssä säädetään tasekaavasta ja 1:7 §:ssä … Hae Täysi Lähde

YLEISOHJE Tuloslaskelmien Ja Taseiden Esittämi-sestä (20
Sijoitetun vapaan oman pääoman . rahasto 0,00 0,00. Yhtiöjärjestyksen mukaiset. rahastot 0,00 0,00. Muut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 … Asiakirjan haku

Tappiota Vahvistettaessa 504
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Rahoitusomaisuus 496 419 Myyntisaamiset Saamiset saman konsernin 497 yrityksiltä 420 Muut rahastot 474 421 Edellisten tilikausien voitto … Lue Content

Emoyhtiön Tilinpäätöksen Laatimisperiaatteet, Fa S Emoyhtiön …
Ylikurssirahasto 31.12. 0 0 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1.1. 67 710 67 967 Lisäykset 17 893 0 Siirrot erien välillä 0 –257 … Saa Doc

Toimintakertomus Ja Tilinpäätös 2011 Fennia
Oma pääOma Osakepääoma 125 000,00 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 1 875 000,00 Tilikauden tappio -833 911,17 1 303 602,89 … Hae Here

Tags: , ,

{ Comments are closed! }