Sijoitetun Vapaan Pääoman Rahasto

Osakeyhtiö- Laki I
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto .. 584 Tilinpäätös ja toimintakertomus .. 587 3 §. Kirjanpitolain soveltaminen .. … Dokumentoi Katsoja

KAUPPAOIKEUS – ARVIOINTIPERUSTEET 1 (Villa)
Kysymys on osakeyhtiön tilinpäätöksen taseen vastattavaa -puolelle sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (SVOP –rahasto) tehtävistä merkinnöistä. … Käy Document

OPAn Osavuosikatsaus 7-9 2008
Sijoitetun vapaan oman pääoman . rahasto 20 000 20 000 – – – Kertyneet voittovarat 6 362 5 524 4 431 3 681 3 200 Oma pääoma yhteensä 86 362 85 524 64 431 63 681 63 200 … Paluu Doc

TASEKIRJA 31.12.2008 KYMPPIVOIMA OY
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1. 0,00 0,00 Lisäys 15 782 321,04 0,00 Yhteensä 31.12. 15 782 321,04 0,00 … Pääsy Dokumentoi

KYMPPIVOIMA OY TASEKIRJA 31.12
Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 1.1. 15 782 321,04 0,00 Lisäys 1 572 377,73 15 782 321,04 Yhteensä 31.12. … Get sisältö tänne

Copyright © 2010 Talentum Media Oy Ja Tekijät Kannen Suunnittelu …
2 § Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto .. 623 Tilinpäätös ja toimintakertomus .. 624 3 § Kirjanpitolain soveltaminen .. … Näytä Doc

KAUPPAOIKEUS MALLIVASTAUS/ARVIOINTIPERUSTEET 1 (Toiviainen)
Merkitäänkirjanpidollisesti eräksi ‘osakepääoma’ ja loppuosa erään ‘sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto’ (OYL 8:2). Kun yhtiö ilmoitetaan kaupparekisteriin,tässä ilmoituksessa … Hae Here

1(16) 3.1 Tilinpäätös Ja Toimintakertomus LIITE 1, Päivitys Xx.12 …
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Muut rahastot Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) TASEEN ULKOPUOLISET SITOUMUKSET … Pääsyn Sisältö

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }