Sijoitusrahasto Ja Rahastoyhtiön Vahingonkorvausvastuu

MARKKINAKURI, SIJOITTAJANSUOJA JA SIJOITUSRAHASTOT
2.2.1 Sijoittajien ja rahastoyhtiön intr essiristiriita ..26 7.2 Vahingonkorvausvastuu sijoitusr ahastotoiminnassa..171 7.2.1 Rahastoyhtiön vastuu stanssiarvo.74 Tämä tarkoittaa sitä, että jos sijoitusrahasto ja … Näkymä Dokumentoi

Tags: , ,

{ Comments are closed! }