Skr Päijät Hämeen Rahasto

kuvia Skr Päijät Hämeen Rahasto

ANNI HENRIKSSON KOULUTUS
SKR, kohdeapuraha Forum Boxin näyttelytyöryhmälle Valtion kuvataidetoimikunta, kohdeapuraha Forum Boxin näyttelytyöryhmälle Suomen Kulttuurirahaston PäijätHämeen rahasto, kohdeapuraha Taiteen keskustoimikunnan näyttöapuraha … Käy Document

Kuvia Skr Päijät Hämeen Rahasto

Rahasto Maakuntaa Rakentamassa
Rahasto maakuntaa rakentamassa NeljäkymmeNtä vuotta PäijätHämeeN raHastoN aPuraHoja tieteelle ja taiteelle 1972–2011 Jorma Julkunen Rahasto maakuntaa rakentamassa … Käyttämään tätä asiakirjaa

Kuvia Skr Päijät Hämeen Rahasto

Keskusrahasto
Pohjois-Savon rahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 PäijätHämeen rahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 … Dokumentoi Katsoja

Tags: , ,

{ Comments are closed! }