Sotaveteraanien Rahastot’

Sisältö
sotaveteraanien kotisiivoukset ja itsemaksavien asiakkaiden Liikevaihto, 1 000 e 29 069 39 919 46 500 Liikevaihdon kasvu, % 17,5 37,3 16,5 MB-rahastot. 2008 Medivire Hoivan nimeksi tulee Mainio … Hae Tämä asiakirja

TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO 1999
Kirkkoneuvosto päätti Hyvinkään Sotaveteraanien ja reserviläisjärjestöjen edustajien pyynnöstä kahden Mannerheim-ristin ritarin muistolaatan Koulutyö TP 2007 TA 2008 TA-muutos TP 2008 Ero (TP-TA) Tot-% Päivänavauksia kpl 520 570 509 Koululaisjumalanpalvelukset kpl 39 … Get sisältö tänne

KIRKKOLAKI
Avustukset, mm. Orisbergin kirkon, alueen rukoushuoneiden, kristillisten kansanopistojen, sotaveteraanien 2011 Muut omat rahastot. 100 000,00. 100 000,00. 2080 Edellisten tilikausien yli-/alijäämä 00 -188544.95 -25115.05 -275320.00 -285064.25 9744.25 -129170.00 -108366.55 -20803.45 -330.39 … Paluu Dokumentoi

KIRKKOLAKI
Sotaveteraanien ja sotilaspoikien perinnekillan kirkkopyhä pidettiin 24.4. 2009. Hautauksia 66 3883 61 4303 Maahan kätkemiset 8 96 Kodin siunaamiset 1 12 Kasteita 39 6770 ERILLISKIRJANPITONA HOIDETUT RAHASTOT … Saa Doc

Mainio Vire Lyhyesti
1999 sotaveteraanien kotisiivouksesta ja itse maksavien asiakkaiden kotihoidosta pääkau Liikevaihto, 1 000 e 39 919 46 500 51 637 pääomistajanaan MB-rahastot. 2009 Medivire Hoiva Oy:n nimeksi … Hae Täysi Lähde

Tags: ,

{ Comments are closed! }