Sp Rahasto Oy

Kuvia Sp Rahasto Oy

Rahastoyhtiöiden Markkinaosuudet 2012
SP-Rahastoyhtiö Oy 647€824€207,69 1,11% 677€290€930,50 1,13% 687€149€867,81 1,14% 679€639€439,39 1,12% Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy 225€701€380,97 0,39% 270€591€399,24 0,45% 279€788€829,05 0,46% 284€899€797,32 0,47% … Näytä Doc

Sp Rahasto Oy

6,12% Rahastoyhtiöiden Markkinaosuudet 2011 Hallinnoitujen …
Rahastoyhtiö 30.9.2011 31.10.2011 30.11.2011 31.12.2011 Arvo, euroa Osuus, % Arvo, euroa Osuus, % Arvo, euroa Osuus, % Arvo, euroa Osuus, % Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj 932€838€736,37 1,71% 967€419€813,56 1,71% 981€636€497,69 1,77% 974€854€554,53 1,75% SP-Rahastoyhtiö Oy 543€ … Lue Content

Kuvia Sp Rahasto Oy

Sijoitus Rahaston Nimi Rahastoyhtiö Eufex Tehokkuus Tuotto 1v Tuotto …
20 OP Taktinen Salkku OP-Rahastoyhtiö Oy 0.85 5.5% 13.3% 3 14 21 Handelsbanken Rahastojen Rahasto 50 Handelsbanken Rahastoyhtiö Oy 0.76 4.1% 3 36 61 Säästöpankki Maailma SP-Rahastoyhtiö Oy -0.19 1.9% 8.7% 3 10 62 FIM Omaisuusluokat FIM Varainhoito Oy -0.22 1.7% 3 85 … Hae Täysi Lähde

Tapiola Pankki Oy
Tapiola Pankki Oy:n tase ja tuloslaskelma 23 – 25 lähde: SP tilastot Luottojen kysyntä ja talletuskasvu on jatkunut vahvana Suomen rahalaitoksissa. ympäri vuorokauden käytettävissä tili-, laina-, rahasto– ja vakuutusasioissa, osakepalvelu mukaan … Hae Here

Sp Rahasto Oy Kuvat

Erikoissijoitusrahasto Sp-Osakerahasto Neljännesvuosikatsaus 31.3
Tia Rahastoyhtiö Oy:n rahastoihin: Sijoitusrahasto Aktia Capital B (n. 10 %) Sijoitusrahasto Aktia Euro B 19.5.2009, jonka jälkeen Sp-Osakerahasto lakkaa olemasta. Sijoitukset 31.3.2009 . Sijoitusrahastojen rahasto-osuudet Rahasto Osuudet Osuuden Markkina- % rahaston kpl … Nouda Document

Sp Rahasto Oy Kuvat

RAHASTORAPORTTI
Sp-Rahastoyhtiö Oy 010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sprahasto@saastopankki.fi Tammasaarenkatu 1, 00180, Helsinki Aktia Rahastoyhtiö Oy 010 247 6844 … Hakea sisältöä

Kuvia Sp Rahasto Oy

Sisäpiirirekisteri
Tilauksen tiedot Tilaaja EUROCLEAR FINLAND OY Raportti Ilmoitusvelvollisten omistukset, julkinen rekisteri Sire-organisaatio SP-RAHASTOYHTIÖ OY … Hae Täysi Lähde

kuvia Sp Rahasto Oy

Slide 1
HSp ja muut säästöpankin perustavat Suomen ensimmäisen rahastoyhtiön, SpRahasto-yhtiön Aktia Rahastoyhtiö Oy perustetaan. Vaasan Säästöpankki ja Porvoon Säästöpankki sulautuvat Aktiaan … Hae sisältö

Kuvia Sp Rahasto Oy

Hermia Ventures Sijoitti A4SP Technologies Oy:öön
Tiedotusvälineille 24.05.2007 Hermia Ventures sijoitti A4SP Technologies Oy:öön Hermia Yrityskehitys Oy:n hallinnoima Hermia Ventures Oyrahasto on tehnyt pääomasijoituksen … Hae Tämä asiakirja

Sp Rahasto Oy

RAHASTOESITE 13.7
Mi ja Sp-Yhdistelmärahasto. Alaikäisen lakimääräisiä edunvalvojia ovat hänen huoltajansa, yleen- Pitkän koron rahasto Aktia Asset Management Oy 8.3.2007 16.2.2007 Koottu indeksi, joka koostuu sijoituskohteena olevien rahastojen vertailuindekseistä neutraali- … Hae sisältö

TURUN YLIOPISTOSÄÄTIÖ JAKOI APURAHOINA NOIN 790 000 EUROA
Hoitotiede) 15 670 V. A. Koskenniemen rahasto (kotimainen kirjallisuus) 600 Wallac Oy:n rahasto (kemiallisten analyysimenetelmien tutkimus) 9 590 Veikko Nurmikon rahasto 6 268 FM Matti Landvik: Erakkokuoriaisen (Osmoderma sp) ekologia ja suojelustrategiat … Hae sisältö

Sp Rahasto Oy

Kotimaisten Osakerahastojen Ja Korkorahastojen Kumulatiiviset …
SEB Rahastoyhtiö Suomi Oy 09) 6162 8000 www.sifterfund.com funds@sifterfund.com Sp-Rahastoyhtiö Oy 010 436 6440 www.sp-rahastoyhtio.fi sprahasto@saastopankki.fi … Saa Dokumentti

Tags: , ,

{ Comments are closed! }