Suninen Troberg Rahasto

Luonnos 28.5.2007/VJ Kertomus Elli Sunisen Ja Rachel Trobergin Rahaston …
rahasto perustuu yksityiseen lahjoitukseen Helsin-gin kasvatusopillisen talouskoulun säätiölle vuonna 1948. Huomattakoon, että lah-joitusajankohtana Elli Suninen toimi Helsingin kasvatusopillisen talouskoulun reh-torina ja ko. säätiön varainhoitajana. Toinen lahjoittaja Rachel Troberg kuului … Käytä Täyttä Lähdettä

Tags: , ,

{ Comments are closed! }