Sunisen Ja Trobergin Rahasto

Www.helsinki.fi
S&T. Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto. Tutkimusapurahan hakulomake. Apurahan hakija: Tutkinto: Osoite ja postinumero: Syntymäaika: Sähköposti: Verotuskunta: Puhelin virka-aikana: Uusi hanke Jatkohakemus … Saa Dokumentti

LUONNOS XX
Saatteeksi. Helsingin yliopiston tilinpäätös ja toimintakertomus noudattaa opetusministeriön ja Valtiokonttorin ohjeistamaa linjaa. Opetusministeriön malli tilinpäätöksestä yliopistoille on otettu huomioon kertomusta laadittaessa. … Saa Doc

Sunisen Ja Trobergin Rahasto Kuvat

Luonnos 28.5.2007/VJ Kertomus Elli Sunisen ja Rachel Trobergin Rahaston …
Elli Sunisen ja Rachel Trobergin rahasto perustuu yksityiseen lahjoitukseen Helsin-gin kasvatusopillisen talouskoulun säätiölle vuonna 1948. … Lue asiakirja

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }