Suomen Kulttuurirahaston Etelä Savon Rahasto

Suomen Kulttuurirahaston Etelä Savon Rahasto Kuvat

Puutuoteteollisuuden Uutis- Ja Ammattilehti • 5 / 2012 3.5
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto on myöntä – nyt puualan mainetyöstä myön-nettävän Rantasalmi-palkinnon Koistinen Kantele Oy:lle. … Lue lisää

Suomen Kulttuurirahaston Etelä Savon Rahasto Kuvat

Vuosikertomus 2010–2011 Suomen Kulttuurirahasto
Oli tehnyt testamentin Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjan maan rahaston hyväksi. Varsinais-Suomen rahasto 11.03.2011 Opettaja Irja Lehtiö Irja ja Hannes Lehtiön rahasto EteläSavon rahasto … Lue lisää

Suomen Kulttuurirahaston Etelä Savon Rahasto Kuvat

Potilaan Itsemääräämisen Ja Sen Edellytysten Toteutuminen …
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto, Suomen sairaanhoitajaliitto, Hoitotieteiden Tutkimusseura HTTS ry ja Sairaanhoitajien Koulutussäätiö. … Paluu Dokumentoi

Suomen Kulttuurirahasto – Wikipedia
Rahaston perustamispääoma oli hankittu Suomen Kulttuurirahaston Kannatusyhdistyksen järjestämällä keräyksellä. Etelä-Pohjanmaan rahasto; EteläSavon rahasto; Hämeen rahasto; Kainuun rahasto … Lue artikkeli

Kuvia Suomen Kulttuurirahaston Etelä Savon Rahasto

Puutuoteteollisuuden Uutis- Ja Ammattilehti • 9 / 2008 9.10
Kasvuksi Suomen Pankki ar-vioi ensi vuonna reilut kaski prosenttia. Puun merkitys kasvaa Sitran yliasiamies Esko Aho korosti puun olevan erittäin Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto julkis- … Lue lisää

Suomen Kulttuurirahaston Etelä Savon Rahasto

Www.anniinavainionpaa.fi
2009 Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto. 2009 Hyvinkään kaupungin taideapuraha. 2009 Taidekseskus Salmelan talvistipendiaatti. 2005 Eero Rantasen taidekokoelmien ystävät ry:n apuraha … Käyttämään tätä asiakirjaa

Suomen Kulttuurirahaston Etelä Savon Rahasto Kuvat

SUSANNA PÄLVIÄ
2005 EteläSavon taidetoimikunta, kohdeapuraha. 2004 EteläSavon taidetoimikunta, kohdeapuraha. 2000 AKI, projektirahasto, matka- apuraha. 1999 AKI, kansainvälinen vaihto- rahasto, matka- apuraha. 1997 Suomen Kulttuurirahaston Pohjois- Karjalan rahasto, kohdeapuraha … Read Here

kuvia Suomen Kulttuurirahaston Etelä Savon Rahasto

2. ANNA HALLIKAINEN – AKATEEMINEN V˜ITÖSKIRJA
Tutkimustani ovat taloudellisesti tukeneet Suomen kulttuurirahaston Etelä-Karjalan rahasto, Tampereen yliopiston VALHAL-tutkijakoulu sekä Tampereen yliopisto. Ohjelma-alueen muodostivat Etelä-Karjalan, Kymenlaakson ja Etelä Savon maakunnat. … Sisältö Retrieval

Suomen Kulttuurirahaston Etelä Savon Rahasto Kuvat

Opettajien Toimintatapojen Yhteydet 9–12-vuotiaiden Oppilaiden Vapaa …
Kotijoukoille yleisestä venymisestä. Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto sekä Lasten ja nuorten elämäntavan tutkimusyksikkö (LINET) tukivat tätä tutkimusta. … Docin Katsoja

Aarne J. Aarnio – Wikipedia
Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Savon rahasto hallinnoi vuonna 1985 perustettua Aarne J. Aarnion rahastoa, joka tukee EteläSavon maakunnan taloudellista kehitystä edistävää tutkimustyötä sekä ristiinalaisten nuorten opintoja. Lähteet … Lue artikkeli

Tags: , ,

{ Comments are closed! }