Suomen Rahastoyhdistys

SIJOITUSRAHASTOJEN TIEDONANTOVELVOLLISUUDEN SÄÄNTELY: Kulujen Ja …
Nisaationa toimii Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry. Sen jäseninä on 23 suomalaista sijoitusrahastoyhtiötä, jotka hallinnoivat yhteensä yli 500 rahastoa (Suomen Sijoitus-rahastoyhdistys ry). … Dokumentoi Katsoja

MARKKINAKURI, SIJOITTAJANSUOJA JA SIJOITUSRAHASTOT
Lähde: Suomen Sijoitus rahastoyhdistys (25.11.2002) Kuva 1.2: Sijoitusrahastojen riski rahastotyypeittäin. Sijoitusrahastotoiminta on volyymiltaan suurinta Yhdysvalloissa, jonka markki- … Saa Doc

Tags: ,

{ Comments are closed! }