Syl Rahastot

Syl Rahastot Kuvat

45
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi yliopistolaki, joka korvaisi vuodelta 1997 olevan yliopistolain. … Hae Doc

Syl Rahastot Kuvat

45
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi yliopistolainsäädäntö kokonaisuudessaan säätämällä uusi yliopistolaki, joka korvaisi vuodelta 1997 olevan yliopistolain. … Käyttämään tätä asiakirjaa

Syl Rahastot Kuvat

MAAHANMUUTTOASIOIDEN AMMATTILEHTI 3/2007 MONI TORI
SYL haastaa työnantajat ak-tiiviseksi osaksi maahanmuutto-politiikkaa ja patistaa työnantajia EU:n uudet rahastot käyttöön ..42 … Nouda Here

Syl Rahastot Kuvat

1
SYL:n strategiaprosessi 4. 1.2. TYYn strategiatyö 4. 1.3. TYYn taloudellinen suunnittelu 4 EDELLINEN 31.12.2005 31.12.2004 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Pääoma/ TYY 618 336,38 466 967,53 Rahastot … Docin Hakeminen

Tags: ,

{ Comments are closed! }