You are currently browsing the Rahastot info posts tagged: Lunastus


Rahasto Osuuksien Lunastus

Atlantic Global Asset Management

Sampo Tavoite 2030 Säännöt 07102008
Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa rahasto-osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä ilmoitettu palkkio osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. 7 § Rahastoosuuksien merkintä, lunastus ja vaihto Rahastoosuuksien merkintä- ja … Hae Täysi Lähde

NELJÄNNESVUOSI- KATSAUS 30.9
Primäärimarkkinoilla rahastoosuuksien merkintä- ja lunastus tapahtuvat Merkintäyksikköä tai sen monikertaa vastaan Rahastoyhtiössä. Merkintäyksikkö on 25.000 rahasto-osuutta. … Docin Katsoja

Erikoissijoitusrahasto Evli Sustainable Climate
Osuudenomistaja voi saada luovutusvoittoa rahastoosuuksien myynnin (lunastus) yhteydessä. Luovutusvoitto on lunastushinnan ja merkintähinnan … Asiakirjan haku

Sijoitusrahasto DanskeInvestItä-Eurooppa Konvergenssi
Hastoihin liittyviä sopimuksia ovat mm. rahasto-merkinnät, -vaihdot, -lunastukset ja sarjasiirrot sekä Jatkuvat rahastosäästösopimukset. Asiakas voi luonnollisestikin edellä kohdassa Rahastoosuuksien merkintä ja lunastus kuvattua rahaston … Docin Hakeminen

Erikoissijoitusrahasto Estlander & Partners Freedom
RAHASTOOSUUKSIEN MERKINTÄ, LUNASTUS JA SIIRTO Rahasto-osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa jokaisena pankkipäivänä. Rahasto-osuuksia merkitään lähettämällä Rahastoyhtiöön täytetty … Nouda Here

RAHASTOESITE Nordea Rahastoyhtiö Suomi Oy
Rahasto-osuuksien lunastus voi tällöin kestää tavallista pidempään ja lunastukset voidaan tietyissä tilanteissa keskeyttää. Selvitysriskillä tarkoitetaan riskiä siitä, että arvopaperikaupan vas- … Asiakirjan haku

Rahasto On Suunnattu Arvosijoittamisesta Kiinnostuneille Sijoittajille.
Rahastoosuuksien merkintä ja lunastus toteutetaan toimeksiantopäivän osuuden arvoon, jos merkintä- tai lunastustoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahasto … Lue Content

Yksinkertaistettu Rahastoesite 11.3.2011 Taaleritehtaan Rahastoyhtiö Oy
Rahastoosuuksien merkintä ja lunastus toteutetaan toimeksi-antopäivän osuuden arvoon, jos merkintä- tai lunastustoimeksianto on vastaanotettu ja … Docin Hakeminen

Rahastoraportti
Rahasto-osuuksia merkittäessä tulee ilmoittaa haluaako merkitä A- vai B-osuuksia (ks. A- ja B-osuuksien erot sivulla 61). Rahastoosuuksien merkintä, lunastus ja vaihto sekä seuranta … Hae Täysi Lähde

Aj Yksinkertaistettu Rahastoesite
Rahasto-osuuden alkuarvo 1.9.2005 on 10 euroa. Osuuksien merkintä ja lunastus Rahaston osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa kuukausittain, aina … Hae sisältö

Rahasto Lunastus

Rahasto On Suunnattu Arvosijoittamisesta Kiinnostuneille Sijoittajille.
Rahasto-osuuksien merkintä ja lunastus toteutetaan toimeksiantopäivän osuuden arvoon, jos merkintä- tai lunastustoimeksianto on vastaanotettu ja rekisteröity Rahasto … Nouda Document

Sampo Kompassi Osake Säännöt 07102008
Rahaston rahasto-osuuksien merkintä. Rahastoyhtiön hallitus voi antaa tarkemmat ohjeet siitä, kuinka rahasto-osuuksien merkintä, lunastus … Lue koko lähdekoodi

Sampo Kompassi 75 Säännöt 07102008
Rahastoyhtiöllä on oikeus veloittaa rahasto-osuudenomistajalta kulloinkin voimassa olevissa rahastoesitteissä ilmoitettu palkkio osuustodistuksen antamisesta ja toimittamisesta. 7 § Rahasto-osuuksien merkintä, lunastus ja vaihto Rahasto-osuuksien merkintä- ja … Paluu Dokumentoi

Sijoitusrahasto Nordea Itä-Eurooppa
Rahasto osuuden lunastusarvo määräytyy lunastuksen toteuttamispäivän arvon mukaan. Lunastushinta maksetaan tällöin toteuttamispäivää seuraavana päivänä. Lunastus … Paluu Doc

Atlantic Global Asset Management

DIVIDEND HOUSE NORDIC LARGE CAP SIJOITUSRAHASTON SÄÄNNÖT
Jos rahasto-osuudenomistaja vaihtaa rahastoosuuksia Rahastoyhtiön hallinnoiman toisen samanaikaisesti merkittävissä olevan, samoja merkintä- ja lunastuskäytäntöjä noudattavan, rahaston rahasto-osuuksiin, katsotaan lunastus– ja merkintäpäiväksi se pankkipäivä, jona … Tarkastella asiakirjaa

ODIN Rahastot RAHASTONVAIHTOLOMAKE
Rahasto-osuuksien lunastus edellyttää kirjallisen, tarvittavat tiedot sisältävän, lunastustoimeksiannon antamisen rahastoyhtiöön. Lunas- … Hae Täysi Lähde

Rahastoraportti
B. vaihdettaessa kappalemääräisesti rahasto-osuuksia lunastus tapahtuu samana päivänä laskettavaan arvoon ja merkintä seuraavana päivänä laskettavaan kurssiin. … Käyttämään tätä asiakirjaa

Rahaston Lunastus Op

NILSIÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA 5/2011 Kirkkoneuvosto
88 § OP PÄÄOMATURVA –RAHASTON LUNASTUS Op Pääomaturva –rahaston sijoitus erääntyi 10.5.2011. Talouspäällikkö on tehnyt lunastustoimeksiannon Koillis-Savon Osuuspankissa. … Hae Täysi Lähde

SIJOITUSRAHASTO POHJOLA SININEN KORKO
Rahaston hallinnosta vastaa OP-Rahastoyhtiö Oy (jäljempä-nä Rahastoyhtiö). tikin kuten normaali omistetun rahaston rahasto-osuuksien lunastus ja toisen rahaston rahasto-osuuksien merkintä. … Näkymä Dokumentoi

PYN RAHASTOYHTIÖ OY
RAHASTON MERKINTÄ JA LUNASTUS Erikoissijoitusrahasto Populuksen osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa ker- Management Oy, Norchen Oy, OP-Private Tampere ja OP-Private Turku. OSUUDEN ARVONKEHITYS RAHASTON PERUSTIEDOT … Docin Katsoja

Rahastoesite
OP-Kehittyvä Aasia 1,5% (huom minimisij. aika 4 kk) 6 Rahastolle hyvitettävä palkkio. Palkkio peritään kaikista lunastus– ja merkintävaihdoista ko. rahaston merkintä- ja lunastuspalkkion mukaisesti. … Saa Dokumentti

PYN RAHASTOYHTIÖ OY
RAHASTON MERKINTÄ JA LUNASTUS Erikoissijoitusrahasto Eliten osuuksia voidaan merkitä ja lunastaa neljästi vuo- nagement Oy, Norchen Oy, OP-Private Tampere ja OP-Private Turku. OSUUDEN ARVONKEHITYS RAHASTON PERUSTIEDOT … Saa Dokumentti

ODIN Rahastot LUNASTUSLOMAKE
Rahaston nimi Summa € tai Kpl osuutta tai Kaikki osuudet Sukunimi/Yritys Rahasto-osuuksien lunastus (myynti) Rahasto-osuuksien lunastus edellyttää kirjallisen, tarvittavat tiedot … Nouda Document

OP-PITKÄ OBLIGAATIOINDEKSI A Ei Omistuksia
Päivämäärä Rahaston nimi Merkintä/Lunastus Osuuksien määrä Sisäpiiri TAKALA JUHA TAPIO OP-LATINALAINEN AMERIKKA A 20.1.2011 Merkintä 0,0069OP-LATINALAINEN AMERIKKA A … Käytä Täyttä Lähdettä

SELIGSON & CO RAHASTOT
Internetissä Tapiolan, Nordean, S-Pankin, OP:n tai Sampo Pankin pankkitunnuksilla valitun rahaston pankkitilille. Kirjoittakaa pankkisiirron viestikenttään henkilötietonne (nimi, Korkeat merkintä-, lunastus-, hallinnointi-, konsultointi-, … Docin Hakeminen

ODIN Rahastot RAHASTONVAIHTOLOMAKE
Rahaston vaihto käsittää osuuksien lunastuksen ja merkinnän. ODINin pohjoismaisten ja eurooppalaisten rahastojen vaihtotoimeksiantojen aikaraja on kello 13.00 (Suomen aikaa), jolloin lunastus ja merkintä … Lue asiakirja

OP-POHJOLA PIENYHTIÖT – PIENIIN JA KESKISUURIIN YRITYKSIIN …
Rahaston merkintä ja lunastus on mahdollista OP-Pohjola-ryhmän toimipisteissä sekä verkkopalvelusopimuksen tehneille asiakkaille internetissä ja 0100 0500 puhelinpalvelussa. … Dokumentoi Katsoja

Atlantic Global Asset Management

Avainsanat