You are currently browsing the Rahastot info posts tagged: Rahastoraportti


Rahastoraportti Ter

Atlantic Global Asset Management

Ålandsbanken Sijoitusrahastot Puolivuotiskatsaus 1.1.–30.6.2011 …
Rahasto-osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä www.rahastoraportti.fi Tunnusluvut Rahasto Indeksi Volatiliteetti 4,23% 7,87% Sharpen mittari 2,49 1,65 Tracking error 8,33% – Kiertonopeus 40,81 – Synteettinen TER 1,00% – … Saa Dokumentti

Seligson Rahastot 4-2005
Lähde: Sijoitustutkimuksen Rahastoraportti. Rahastoraportti löytyy Internetistä osoitteesta www.sijoitustutkimus.fi ja sen voi myös Kannattaa huomata, että Suomessa yleisesti ilmoitettu TER -luku (Total Expense Ratio) ei nimestään huolimatta sisällä … Read Here

Rahastoraportti
Osavuosikatsaus 30.9.2009 Rahastoraportti TER (%)* 2,3 Resultatbaserad avgift 20 % på avkastningen Inträdesavgift (%) Ingen … Docin Katsoja

Erikoissijoitusrahastojen Osavuosikatsaus 30.9
Osavuosikatsaus 30.9.2011 Rahastoraportti TER­luku ei sisällä kaupankäyntikuluja. Vertailuindeksi Indeksi, johon sijoitusrahaston tuottoa verrataan rahaston sääntöjen mu­ … Käytä Docia

Avaintietoesite
Rahastoraportti, joka sisältää tietoa rahastosta ja sen sijoitusstrategi- Total Expense Ratio, TER. Juoksevat kulut perustuvat edellisen kalenterivuoden perittyihin kuluihin. … Hakea sisältöä

Ålandsbanken Sijoitusrahastot Vuosikertomus 2011
Rahasto-osuuden arvon julkaisu Sanoma- ja talouslehdet sekä www .rahastoraportti .fi Tunnusluvut Rahasto Indeksi Volatiliteetti 10 .31 % 10 .17 % Sharpen mittari -1 .50 -0 .38 Tracking error 5 .63 % Kiertonopeus 0 .52 kertaa/vuosi – TER 1 .02 % . … Saa Dokumentti

JOM Rahastoyhtiö Oy Viralliset Rahastoesitteet
Sivuilta (www.jom.fi), Suomen Sijoitustutkimus Oy:n Rahastoraportti-palvelusta (www.rahastoraportti.fi) ja Morningstarin internet- Rahaston TER-luku (kokonaiskulusuhde) ja salkun kiertonopeus lasketaan Suomen sijoitusrahastoyhdistyksen suositusten mukaisesti … Näkymä Dokumentoi

SIJOITUSNEUVOJAN TUTKINTO Tutkinnon Perusteet, Rakenne Ja Vaatimukset
Raportoivat tunnusluvut (TER, Tracking Error, kier-tonopeus yms.) E Varainhoitopalvelut B • HEX/Sijoitusrahastoyhdistys: Rahastoraportti xx/2002, toiseksi uusi versio netistä osoit- … Näytä Doc

Seligson Rahastot 1-2012
1 Sijoitustutkimuksen rahastoraportti, helmikuu 2012. 2 ”Beating the Benchmark”, Lipper, maaliskuu 2012. hastoista ei ole ilmoittanut TER-lukujaan rahastoraporttiin. Laskin raportoitujen lukujen perusteella keskiarvot, mutta … Tarkastella asiakirjaa

Rahastoraportti

RAHASTORAPORTTI
RAHASTORAPORTTI HUHTIKUU 2012 Finanssialan Keskusliitto ry Kotimaisten sijoitusrahastojen pääomakehitys luokittain 2003 – 04/2012 Mrd. Euro 20 25 … Käytä Docia

Rahastoraportti
Tilanne 30.9.2011 € Lahjoitukset . 7,2 MEUR: Käytetyt varat . 4,7 MEUR: Sitoumukset. 2,4 MEUR. Yleistä Puhdas Itämeri -hankkeista. Puhdas Itämeri -hankkeilla on kaksi toiminta-aluetta: Itämeren rehevöitymisen oireita ehkäisevät hankkeet sekä Suomenlahden öljyliikenteen turvallisuutta … Sisältö Retrieval

Rahastojen Tuottonäkymät Finanssikriisin Jälkeen
Rahastopääomien kehitys Suomessa Lähde: Sijoitustutkimus Oy:n Rahastoraportti 8/2009 Euroalueen ohjauskorko (EKP) ja 3 ja 12 kk euribor -korot 5,5 6,0 Lyhyet markkinakorot … Tarkastella asiakirjaa

Rahastoraportti
2 Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset rahastot SEB Gyllenberg North America Index 6 … Tarkastella asiakirjaa

Robur rahastoraportti 30.06
Robur rahastoraportti 30.06.2012 100,0% Länsi-Eurooppa Swedbank Robur Exportfond 6,4153 € Viimeisin tuotto-osuus/pvm 0,1059 € 13.10.2011 Osuuden arvo … Lue asiakirja

Atlantic Global Asset Management

Robur rahastoraportti 31.01
Robur rahastoraportti 31.01.2006 64 ,4 % Itä -Eurooppa 35 ,6 % Länsi -Eurooppa Robur Balkan 16,1837 € Viimeisin tuotto-osuus/pvm Osuuden arvo Rahasto-osuuden arvon kehitys * … Paluu Doc

RAHASTORAPORTTI
RAHASTORAPORTTI MARRASKUU 2011 Finanssialan Keskusliitto ry Pitkien korkorahastojen nettomerkinnät luokittain 1.1.2011 – 30.11.2011* Korkeariskiset yrityslainat maailma … Dokumentoi Katsoja

E Rahastoraportti Nordea Euro Korko 20.10.2003 Alkaen (entinen Nordea …
E Rahastoraportti Nordea Euro Korko 20.10.2003 alkaen (entinen Nordea Korko.fi) 30.06.2004Kasvuosuuden arvo, (1000 kpl), EUR 203,70 Rahaston arvo, milj. … Lue lisää

Avaintietoesite OP-Horisontti 2025 -sijoitusrahasto, A-osuus (ISIN …
0500 puhelinpalvelusta sekä www.rahastoraportti.fi -sivuilta. + Suomen verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen, tästä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. … Paluu Doc

Rahastoraportti
Sisällysluettelo Toimitusjohtajan katsaus 3 SEB Gyllenbergin esittely 4 Riskitason ja rahaston valinta 6 Talous- ja markkinakatsaus 8 Näin luet rahastoraporttia 10 … Saa Doc

Rahastoraportti 2009

RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2009
RAHASTORAPORTTI HEINÄKUU 2009 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Kotimaisten sijoitusrahastojen nettomerkinnät rahastoluokittain 31.1.2009 – 31.7.2009 Milj. euro 2000,00 1000,00 … Asiakirjan haku

RAHASTORAPORTTI
RAHASTORAPORTTI TAMMIKUU 2009 Suomen Sijoitusrahastoyhdistys ry Rahastopääoman Jakautuminen Kot imaisissa Sijoitusrahastoissa 31.1.2009 ja 31.1.2008 … Käytä Docia

Rahastoraportti
Rahastoraportti Osavuosikatsaus 30.6.2008 Talousennusteet vuosille 2008 – 2009 2006 2007 2008E 2009E Suomi 4,9 % 4,5 % 2,6 % 2,3 % … Hae Tämä asiakirja

Rahastojen Tuottonäkymät Finanssikriisin Jälkeen
Rahastopääomien kehitys Suomessa Lähde: Sijoitustutkimus Oy:n Rahastoraportti 8/2009 Euroalueen ohjauskorko (EKP) ja 3 ja 12 kk euribor -korot 5,5 6,0 Lyhyet markkinakorot … Sisältö Retrieval

Rahastoraportti
2 Riskitason ja rahaston valinta 3 Osakerahastot Eurooppa SEB Gyllenberg European Index 5 Alueelliset ja maakohtaiset rahastot SEB Gyllenberg North America Index 6 … Hakea sisältöä

Seligson Rahastot 1-2012
1 Sijoitustutkimuksen rahastoraportti, helmikuu 2012. 2 ”Beating the Benchmark”, Lipper, maaliskuu 2012. yhtiön vuoden 2009 liiketulos oli siitä huolimatta 15,3 % liike-vaihdosta. … Pääsyn Sisältö

Avaintietoesite OP-Horisontti 2025 -sijoitusrahasto, A-osuus (ISIN …
2006 2007 2008 2009 2010 2011 10,6%-1,3%-34,9% 25,9% 15,3%-10,0% Rahaston tuotto Vertailuindeksin tuotto 0500 puhelinpalvelusta sekä www.rahastoraportti.fi -sivuilta. + Suomen verolainsäädäntö voi vaikuttaa sijoittajan verotukseen, tästä on kerrottu … Hae Tämä asiakirja

Atlantic Global Asset Management

Avainsanat