Tsr Rahasto

Kuvia Tsr Rahasto

Työsuojelurahasto Ohje 1 Annankatu 34–36 B, 00100 Helsinki …
(09) 6803 3311, info@tsr.fi Yleiset sopimusehdot: http://www.tsr.fi/files/rahoitus/YleisetSopimusehdot10022003.pdf Tätä on tutkittu –tietokantaan rahasto liittää myös loppuraportin pdf-tiedostona. … Dokumentoi Katsoja

Tsr Rahasto

Selv 0520 Ty.suojelurahasto
Työsuojelurahaston (TSR) tarkoituksena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää työyhteisöjen toiminnan turvallisuutta ja tuottavuutta. Rahasto on 25 -vuotisen toimintansa aikana rahoittanut … Tarkastella asiakirjaa

kuvia Tsr Rahasto

Työsuojelun Yhteistoiminta
Yrityksille ja kuntatyöpaikoille rahasto myöntää kehittämisavustuksia tutkimustiedon käytän-töön soveltamiseen. http://www.tsr.fi Vakuutusyhtiöt … Lue Content

kuvia Tsr Rahasto

Tukea Työelämän Kehittämiseen
Tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa rahoittamalla rahasto pyrkii parantamaan osoite onwww.tsr.fi. Sivuilta pääsee muun muassa Työsuojelurahaston tuella val- … Hae sisältö

Kuvia Tsr Rahasto

Talletussuojarahasto Toimintakertomus 2007
Talletussuojarahasto 1 TALLETUSSUOJARAHASTON TOIMINTAKERTOMUS 2007 Rahaston tarkoitus Rahaston tarkoituksena on sen jäseninä olevien talletuspankkien ja niiden ul- … Hae Täysi Lähde

Kansantalouden Kehitys Tuottavuustunnuslukujen, Työllisyyden Kehityksen Ym
Sitra on itsenäinen julkisoikeudellinen rahasto, jonka toimintaa eduskunta valvoo. Työsuojelurahaston (TSR) tarkoituksena on rahoittaa sellaista tutkimus-, kehitys- ja tiedotustoimintaa, joka parantaa työoloja ja edistää … Asiakirjan haku

Jäsentiedote 1/2010
Rahasto edistää tapaturmavakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden tsr.fi. Työsuojelupäälliköt ry:n hallitus sai pitää myös kokouk-sensa Rahaston neuvotteluhuoneessa. … Lue lisää

Tsr Rahasto Kuvat

Miten Palkitseminen Muuttuu Suomessa
Selvityksen teettäminen ei tarkoita, että rahasto asettaisi tämän aiheen muita rahaston toi- muodostivat toimitusjohtaja Peter Rehnström (TSR), tutkija Ulla Aitta (AKAVA), asiantunti- … Asiakirjan haku

Tsr Rahasto

STIPENDIHAKEMUS
Http://www.tsr.fi Sähköposti info@tsr.fi Y-tunnus 0305726-4 1 (2) TSR 0 Rahasto laatii stipendihakemuksessa esitettyjen tietojen pohjalta rahoitussopimuksen. … Saa Dokumentti

Tsr Rahasto Kuvat

Työsuojelutoiminta Työpaikalla Johdon Määrittelemät – Työsuojelun …
Työsuojelurahasto Työsuojelurahasto rahoittaa työsuojelututkimusta ja -tiedotusta. Yrityksille ja kuntatyöpaikoille rahasto myöntää kehittämisavustuksia tutkimustiedon käytäntöön soveltamiseen. http://www.tsr.fi … Nouda Here

Tags: ,

{ Comments are closed! }