Turun Yliopisto Rahasto

Turun Yliopisto Rahasto

TURUN€YLIOPISTOSÄÄTIÖ€JAKOI€APURAHOINA€NOIN€820€000€EUROA
Allan€Ahon€ortopedian€ja€traumatologian€rahasto€(ortopedia) 5€200 Anna€Mäkilän€rahasto€(Turun€yliopistossa€tehtävä€tutkimustyö) 1€382 FM€Kimmo€Ketonen:€TurunYliopisto€opinahjona€1922­1945€(kulttuurihistoria) 3€939 … Docin Katsoja

Kuvia Turun Yliopisto Rahasto

Turku€24.1
20014€Turunyliopisto(sisäinen€posti€mahdollinen)23.2.2011€klo€14€mennessä,€jolloin€postitettujenkin€anomusten€on€oltava Aino€Lidmanin€rahasto€(3300€)Turun€yliopistossa suoritettava€lastentautien€tieteellinen€tutkimustyö … Näkymä Dokumentoi

Pekka Puska – Wikipedia
Puska valmistui Turun yliopistosta ensin valtiotieteiden maisteriksi ja sitten lääketieteen hän toimi myös päätutkijana Kuopion korkeakoulussa, josta sittemmin 1983 tuli Kuopion yliopisto. Rahasto palkitsi Puskan hänen ansioistaan suomalaisten ruokavalion muuttamisessa, joka vähensi … Lue artikkeli

Turun Yliopisto Rahasto Kuvat

TURUN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE JA TIETEENHARJOITTAJILLE TARKOITETUT …
20014 TURUN YLIOPISTO TURUN YLIOPISTON OPISKELIJOILLE JA TIETEENHARJOITTAJILLE laalle, joka opiskelee Turun yliopistossa. 40. Gerda ja Ella Saarisen rahasto … Pääsy Dokumentoi

kuvia Turun Yliopisto Rahasto

JENNY JA ANTTI WIHURIN RAHASTO JAKOI PALKINTOINA JA APURAHOINA 9,7 …
Turun yliopisto 250.000 euroa pääomakeräykseen tutkimus- ja opetustoiminnan Jenny ja Antti Wihurin rahasto jakoi lauantaina 9.10. hallituksen syyskokouksen yhteydessä … Käy Document

Turun Yliopisto Rahasto

Turun yliopisto Oikeustieteellinen Tiedekunta Opiskelijavalinta 2012 …
Turun yliopisto Oikeustieteellinen tiedekunta Opiskelijavalinta 2012 ARVOSTELUPERUSTEET B.1. sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (1 p) B.2. yhtiöjärjestyksessä määrättävät rahastot (1 p) … Asiakirjan haku

Eino Jutikkala – Wikipedia
Helsingin yliopisto: Tunnetuimmat työt: Suomen kulttuurihistoria (toimittaja, 1933–34) ollut kiinnostunut tilastoinnista; oman kertomansa mukaan hän oli nähnyt kymmenvuotiaana Turun Leijonan ritarikunnan suurristi sekä sota-aikana 4. luokan Vapaudenristi. Eino Jutikkalan rahasto … Lue artikkeli

Kuvia Turun Yliopisto Rahasto

LASTENTAUTIEN TUTKIMUSSÄÄTIÖ – STIFTELSEN FÖR PEDIATRISK FORSKNING 6.4
Dos Niinikoski Harri 8 000 Turun klinikkarahasto LT Ruohola Aino 8 000 Turun klinikkarahasto 4 Turku yhteensä 44 000 Yht. 50 apurahan saajaa 886 200 4. Väitöskirjatutkijat Yliopisto Kk € Rahasto … Saa Doc

Kuvia Turun Yliopisto Rahasto

SÄÄDYN MUKAISTA K ÄYTTÄYTYMISTÄ
Varsinais-Suomen rahasto Turun kesäyliopisto 21.11.2001 20014 TURUN YLIOPISTO Työryhmä Tuula Launonen, Iina-Maria Piilinen ja Anu Suosalo … Hae Tämä asiakirja

Kuvia Turun Yliopisto Rahasto

SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ 22.4.2010 APURAHANSAAJAT RAHASTOITTAIN VUONNA 2010
Sydäntutkimuskeskus, Turun yliopisto, Turku Sepelvaltimotautien riskitekijöiden interventioprojekti STRIP Saimi Pekkolan rahasto 16 kpl, 295.000 € Doctor Shalini Bhardwaj 30.000 … Read Here

Turun Yliopisto Rahasto Kuvat

SYDÄNTUTKIMUSSÄÄTIÖ
Turun yliopisto, Biolääketieteen laitos, Farmakologia ja kliininen farmakologia Henkilökohtainen apuraha Pentti Halosen rahasto, 1 kpl 5 000 € … Read Here

Turun Yliopisto Rahasto

APURAHANSAAJAT
Soile Veijola matkailuntutkimus Lapin yliopisto Suomen Kulttuurirahasto Jukka Vesalainen liiketaloustiede Vaasan yliopisto Jenny ja Antti Wihurin Rahasto Maritta Välimäki hoitotiede Turun yliopisto Suomen Kulttuurirahasto … Paluu Doc

Turun Yliopisto Rahasto Kuvat

PÖYTÄKIRJA TURUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA
TURUN YLIOPISTO ESITTELYLISTA n:o 6A/2009 Oikeustieteellinen tiedekunta Hallintopäällikkö Mirja-Tuula Erkkola 333 5500 Professori T.M. Kivimäen ja rouva Elli Kivimäen rahasto 4 080 euroa Oikeustieteellinen tiedekunta jakaa rahastosta tarvittaessa yhden tai … Käytä Docia

Turun Yliopisto Rahasto Kuvat

Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiön Metallinjalostajien rahasto
Metallinjalostajien rahasto LEHDISTÖTIEDOTE Julkaisuvapaa 30.11.2009 klo 17:00 4 (4) Antti Sutinen (Tampereen teknillinen yliopisto), Unkari Mimmi Viherkoski (Tampereen teknillinen yliopisto), Malesia Joonatan Voltti (Turun kauppakorkeakoulu), Itävalta … Asiakirjan haku

Wikipedia:Artikkelitoiveet/Yhteiskunta – Wikipedia
Harvard Endowment – Harvardin rahasto; Honkasen säätiö eli Heikki ja Hilma Honkasen Säätiö Kairon yliopisto; Mohammed V yliopisto, Rabat; Óbudan yliopisto, Budapest Turun kauppakorkeakoulun kirjasto / VALPURI; Åbo Akademis bibliotek / ALMA … Lue artikkeli

Tags: , ,

{ Comments are closed! }