Urheilijan Rahasto

Urheilijan Rahasto

VALMENNUSRAHASTO
Pyynnöstä maksaa urheilijan puolesta. Huom! Rahasto ei maksa ennakkoja. (Tilintarkastajat ovat huomauttaneet tilitysten venymisestä ja puutteista.) … Näytä Doc

Urheilijan Rahasto

7801, Vuosi-ilmoituksen Saajakohtainen Erittely 2006
Henkilöstörahaston rahasto-osuus Urheilijan palkkio Perhehoitajan tai omaishoitajan palkkio ja kulukorvaus Muu veronalainen ansiotuloa oleva suoritus … Lue asiakirja

Urheilijan Rahasto Kuvat

Työ Eläke
Välissä, jolloin urheilijan sosiaaliturvajärjestel-mä alkoi muodostua. – Niihin aikoihin tuli mahdolliseksi myös rahastoida osa palkasta. Rahasto takaa perustu- … Hae Täysi Lähde

kuvia Urheilijan Rahasto

SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA
Jos taiteilijan tai urheilijan henkilökohtai-seen toimintaan perustuva korvaus maksetaan ton rahasto-osuudesta ja ylijäämästä sekä luonnollisen henkilön saamasta ennakkope- … Nouda Document

Urheilijan Rahasto Kuvat

SONET
3 2 VUOSI-ILMOITUKSEN SISÄLTÖ H1 Henkilöstörahaston rahasto-osuus . H2 Urheilijan palkkio … Get sisältö tänne

Kuvia Urheilijan Rahasto

Valtio, Kunta Ja Kirkko Vakuuttamisvelvollisia Myös Kertaluonteisista …
Urheilijan palkkio Urheilusuorituksesta maksettu palkki o EI Kyll ä Kyllä H2 Urheilijavakuutus Ei Ei Ei —– Henkilöstörahasto-osuus Henkilöstörahaston työntekijälle maksama rahasto-osuus ja ylijäämä. … Docin Hakeminen

Urheilijan Rahasto Kuvat

Sisällys
1.5.1 Urheilijan palkka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 1.15.3 Nostettavissa oleva rahasto-osuus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 … Hae Täysi Lähde

Urheilijan Rahasto Kuvat

VEROTIEDOTE
Voittopalkkioerä ja nostettu rahasto-osuus – yhtiökokouksen päätöksellä maksettu käteinen urheilijan saamat palkkiot ovat uusien säännös-ten mukaan sosiaaliturvamaksun alaista palkkaa. … Paluu Doc

Urheilijan Rahasto

ENNAKONPIDÄTYKSEN JA VAKUUTUSMAKSUJEN PERUSTEENA OLEVA PALKKA
Edellyttäen, että rahasto-osuus jaetaan jäsenille rahaston sääntöjen mukaan Kyllä : Urheilijan palkkio . Kyllä : Ei . Ei : Urheilijan palkka . Kyllä : Kyllä . Ei … Paluu Doc

Kalle Kaihari – Wikipedia
Lisäksi säätiö palkitsee yhdessä Urheilutoimittajien kanssa Suomen vuoden urheilijan Presidentti Urho Kekkosen ja Kalle Kaiharin lahjoittamalla Muita Kaiharin rahastoja ja säätiöitä ovat Tampereen yliopiston opiskelijoiden stipendirahastot, Kalle Kaiharin sydäntutkimuksen rahasto, Aune … Lue artikkeli

Tags: ,

{ Comments are closed! }