Uudenmaan Rahasto Myönnetyt

PALOSUOJELURAHASTON TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2006 – 1. TOIMINTAKATSAUS …
Avustuksiin sovelletaan, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään ja rahasto toimii 5 Taulukon luvut sisältävät kertomusvuoden aikana myönnetyt avustukset. Uudenmaan alueen asemaverkostoa. Paloasemien peruskorjauksiin ja laajennuksiin … Sisältö Retrieval

Osavuosikatsaus
Hanna Talka Keski-Uudenmaan Pelastuslaitos, p. (09) 8394 0026 Pirkko-Liisa Luotonen Sosiaalisen luototuksen rahasto, p. Kivistöön myönnetyt luvat ovat kaikki 0 250 500 … Paluu Doc

Keskusrahasto
Myönnetyt apurahat aloittain 2010-2011 – Myönnetyt apurahat milj. euroa 2002-2011 Satakunnan rahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Uudenmaan rahasto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 … Hae Tämä asiakirja

Uumunen 4/2007 1
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry korvaa potilasjäsenilleen, joiden maksukyky on sairauden vuoksi tuksen (Raimo Ellilän rahasto) tuotolla. Vuoden 2007 sairasku-luavustuksiin käytetään 12 000 euroa. Myönnetyt avustukset … Käytä Docia

KANSAN SIVISTYSRAHASTO
Myönnetyt apurahat 2006 Jauho Katja Anjalankoski Tekstilityö- ja kudontaharrastus 400 Kemianliiton opintorahasto Uudenmaan Sosialidemokraatit ry Helsinki Uudenmaan Sosialidemokraatit ry:n 100-vuotishistoriikki 2 500 Uudenmaan rahasto … Saa Dokumentti

Kiinteistöliiton Viikkotiedote 1/2004
Ovat ylijohtaja Teuvo Ijäs (Valtion asuntorahasto), toiminnanjohtaja Stefan Johansson (Uudenmaan Tämä johtuu ennen kaikkea rahasto-osuuksien arvonmääritykseen liittyvistä ongelmista sekä tuki tuo erityisryhmille todellista lisärahaa noin 22 miljoonaa euroa, sillä aikaisemmin myönnetyt … Lue asiakirja

Vuosina 2006–2011 myönnetyt Määrärahat 30.6.2011 Mennessä …
Vuosina 2006–2011 myönnetyt määrärahat 30.6.2011 mennessä rahoitetut työsuojeluhankkeet: Itä-Uudenmaan poliisilaitos: Poliisien fyysisen toimintakyvyn arviointi ja kuntotestauskäytän … Hae Doc

KARJALAISEN KULTTUURIN EDISTÄMISSÄÄTIÖ
2011 MYÖNNETYT TIEDE- JA KULTTUURIAPURAHAT TIEDE RIITTA JA VÄINÖ H. BROMANIN RAHASTO Nuorisoseura Motora ry., Joensuu 7500 € URR-Uudenmaan rakuunarykmentti – Lappeenrannan taistelun … Dokumentoi Katsoja

K R S – Hkkllihkklli Sen Tammen, Joka Vahvistettiin Rahaston …
0 08 Myönnetyt apurahat (keskusrahasto)Myönnetyt apurahat (keskusrahasto) t 2 0 MuutMuut 2416000 2416000 a ha t 2 . 416 . 000 euroa 2 Satakunnan rahastoSatakunnan rahasto 1959 Uudenmaan rahastoUudenmaan rahasto 1964 … Docin Katsoja

Tupu Sammaljärvi
Omakatteinen rahasto 483 309,06 470 970,11. Edellisten tilikausien voitto 598 165,57 866 741,57 Vuonna 2009 myönnetyt avustukset Yleisavustukset Etelä-Hämeen, Varsinais-Suomen ja Uudenmaan tukipiirit (11,12 ja 13). … Hae Doc

Toimintakertomus 2011 Final
MYÖNNETYT APURAHAT TIEDE Työryhmä Hämynen‐Partanen‐Pohjonen‐Shikalov, Joensuu 3 000 € RIITTA JA VÄINÖ H. BROMANIN RAHASTO Nuorisoseura Motora ry., Joensuu 7 500 € URR‐Uudenmaan rakuunarykmentti – Lappeenrannan taistelun vuosipäivän seminaarin … Nouda Here

K R S – Hkkllihkklli Sen Tammen, Joka Vahvistettiin Rahaston …
0 08 Myönnetyt apurahat (keskusrahasto)Myönnetyt apurahat (keskusrahasto) t 2 0 MuutMuut 2416000 2416000 a ha t 2 . 416 . 000 euroa 2 Satakunnan rahastoSatakunnan rahasto 1959 Uudenmaan rahastoUudenmaan rahasto 1964 … Hae Täysi Lähde

Toimintakertomus 2010
Kotitalousneuvoja Sirkka King Uudenmaan Martoista opetti keittämään soppaa eri tavoin. Naisten pankki on Kirkon Ulkomaanavun hallinnoima rahasto kehitysmaiden naisten yrittäjyyden ja Myönnetyt stipendit olivat arvoltaan 35€. Stipendit myönnettiin nyt neljännen kerran. … Paluu Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }