Valtion Budjetin Ulkopuoliset Rahastot

OKM:n Yliopistojen Tiedonkeruukäsikirja 2010
Ulkopuoliset asiantuntijatehtävät, sekä muiden tehtävien hoito terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, puolueet Sisältää myös valtion budjetin ulkopuolisista rahastoista muut kuin pääasiassa liiketoimintaa … Lue lisää

Venäjän Järjestelmämuutos Ja Talouskehitys Vuonna 1998
Tähdättiin valtion tulojen lisäämiseen, menojen karsimiseen sekä rakenneuudistusten vauhdit­ taan federaation ja aluebudjettien lisäksi myös budjetin ulkopuoliset rahastot. … Nouda Document

Www.stat.fi
valtion budjetin ulkopuolisista rahastoista muut kuin pääasiassa liiketoimintaa harjoittavat yksiköt. ulkopuoliset sitoumukset, joita ei lueta kaupankäyntivarastoon. terveys-, koulutus- tai sosiaalipalveluita tarjoavat yhdistykset, säätiöt, rahastot, puolueet … Näkymä Dokumentoi

Helsingin Yliopisto – Wikipedia
Keisari Aleksanteri I laajensi akatemiaa kaksinkertaistamalla sen budjetin ja perustamalla kuusi Rahastot. Helsingin yliopiston rahastot tukevat tutkimusta, opetusta ja opiskelua. Yliopisto 1808–1917 (Matti Klinge, Rainer Knapas, Anto Leikola ja John Strömberg kanssa, Valtion … Lue artikkeli

Sisällys
4.1 Lain ja budjetin välinen suhde 78 4.2 EU-oikeuden merkitys 82 5. Valtion tulotalouden perusteet 91 6.3 Valtion laskentajärjestelmän sääntely 108 7. Muutosaltis valtiontalous 114 7.1 Valtion liiketoiminta 114 7.2 Talousarvion ulkopuoliset rahastot 121 … Saa Dokumentti

15 2001 TYÖRYHMÄMUISTIOITA – VALTIOVARAINMINISTERIÖ
5.2.2.3 Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot Osa maatalouteen suuntautuvista EU-varoista ei tule talousarviotalouteen, vaan ohjataan suoraan Valtion budjetin kautta tuleva rahoitus ja sitä täydentävä rahoitus tilastoidaan tarkasti sekä EU … Read Here

Esiselvitys Metsiensuojelus Ti St
Talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot (esim. öljysuojarahasto) ovat itsenäisiä kir- budjetin ulkopuolisten rahoitusresurssien käyttöönottoa, mikäli makroekonomisista … Hae Here

ESITYSLISTA 1/2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ
Teemojen ulkopuoliset hankkeet (1 kpl) 14 § Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi (EAKR) Budjetin erittely Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset 160 000 €, matkakustannukset valtion rahoitusosuutena enintään 49 980 euroa … Nouda Here

Tarkastusvaliokunta
 Eduskunta valvoo valtion taloudenhoitoa ja valtion talousarvion noudattamista. valtionyhtiöt, Suomen Pankki, Kansaneläkelaitos, budjetin ulkopuoliset rahastot) … Näkymä Dokumentoi

Tutkimushankeopas Www.helsinki.fi/tutkimus/opas
Helsingin yliopiston ulkopuoliset rahastot ja säätiöt .. 16 1) Toimintamenorahoitteinen tutkimus (ei yliopiston budjetin ulkopuolista rahaa) Tärkeintä on, että valtion virkamiehiä ja työntekijöitä koskevat säännökset … Hakea sisältöä

Mikko Mattila Talouspolitiikan Tehtävät – • Raha-, Finanssi- Ja …
budjetin ulkopuoliseen talouteen • Budjettitalous: • EK, TP, VN, ministeriöt, virastot ja laitokset • Budjetin ulkopuolinen talous: • valtion liikelaitokset • budjetin ulkopuoliset rahastot … Näytä Doc

Valtion Arvonlisäverotyöryhmä 2001 – Arvonlisäverotukseen …
Vp) Budjetin ulkopuoliseen valtiontalouteen kuuluu ns. talousarvion ulkopuolisia rahastoja. siitä, kuuluvatko talousarvion ulkopuoliset valtion rahastot arvonlisäverolain 6 §:ssä … Saa Dokumentti

PÖYTÄKIRJA 1/2009 ETELÄ-SAVON MAAKUNNAN YHTEISTYÖRYHMÄ 3.3
Teemojen ulkopuoliset hankkeet (1 kpl) 14 § Etelä-Savo – Saimaan maakunta tunnetuksi (EAKR) Budjetin erittely Suurimmat kuluerät ovat henkilöstökustannukset 160 000 €, matkakustannukset valtion rahoitusosuutena enintään 49 980 euroa … Saa Dokumentti

Tags: , , ,

{ Comments are closed! }