Valtion Talousarvion Ulkopuolinen Rahasto

Työryhmämuistio MMM 2003:4 Maatalouden Rahoitustyöryhmän 2002 Muistio
Valtion talousarvion momentin 30.14.49 maaseutuelinkeinotoiminnan korkotukimäärärahaa saa Yritysten investointikäyttäytyminen on varsin syklistä, minkä vuoksi valtion budjetin ulkopuolinen rahasto voi edelleenkin tasoittaa valtion budjettiin … Käytä Docia

Esiselvitys Metsiensuojelus Ti St
Olevan talousarvion ulkopuolinen ja erillislailla perustettu toimija. Tätä koskevia eh- Ajatus varojen keräämisestä valtion luonnonsuojeluun rahasto– tai säätiöpohjalta on … Käyttämään tätä asiakirjaa

Tampereen Yliopisto Tilikartta 2009 LIIKEKIRJANPIDON TILIT 1. VASTAAVAA …
19516 Väinö Avellanin rahasto 19517 Kauppatieteen tutkim rahasto 2622 Taseessa seurattava talousarvion ulkopuolinen rahoitus 3988 Muut tuotot valtion virastoilta ja laitoksilta 3989 Muut tuotot 399 Talousarvion ulkopuoliset tuotot (tilinpäätöksen … Paluu Doc

Raila Kangasperko
Yhteistoiminta-asiamiehellä olisi toimisto, jossa olisi valtion talousarvion rajoissa tarpeellinen Lisäksi edellytetään, ettei viranomaistahon ulkopuolinen valvonta vaaranna perusoikeuksia 4 luku Henkilöstörahaston pääoma ja rahasto-osuudet … Paluu Doc

Valtion Talousarvion Ulkopuolinen Rahasto Kuvat

RAHASTON TILINPÄÄTÖS 2006
Valtion asuntorahaston tehtävät ja rahoitus Valtion asuntorahasto on ympäristöministeriön alainen valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto. … Pääsyn Sisältö

TELÄ- AVON MAAKUNTALIITON TOIMINTAKERTOMUS 2005
Kotimaista edunvalvontaa hallitsivat valtion alueellistamis(hajasijoitus)ratkaisut rahasto-ohjelma/ -ohjelmat. Vuoden 2005 jälkipuoliskolla toteu-tettiin myös edellisen maakuntaoh- … Paluu Doc

kuvia Valtion Talousarvion Ulkopuolinen Rahasto

Eläkesijoittaminen Tänään
• VER on valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto, jonka avulla valtio varautuu tulevaisuudessa maksettavien eläkkeiden rahoitukseen ja eläkemenojen tasaamiseen. … Docin Katsoja

45
Ovat osa valtio-oikeushenkilöä ja valtion talousarviolain ja -asetuksen mukaisesti valtion talousarvion muutoksen jälkeen valittavissa hallituksissa on kuitenkin oltava vähintään yksi ulkopuolinen Helsingin yliopistolla olisi jatkossakin oma rahasto, joka hoitaa yliopistolain mukaisia … Pääsyn Sisältö

MAANPUOLUSTUSKILTOJEN LIITTO RY – TOIMINTASUUNNITELMA 2012 …
Ulkopuolinen rahoitus saadaan pääasiassa Maanpuolustuksen Tuki ry:n kautta. MPT:n kautta saatava valtion tuki vähenee ensi vuonna. Juhlavuoden rahasto Rahaston tarkoitus on tukea Maanpuolustuskiltojen liitto ry:n, sen … Nouda Here

Ympäristöviranomaisen Rooli öljyntorjunnassa
Mikä on öljysuojarahasto  Valtion talousarvion ulkopuolinen rahasto  Ympäristöministeriön hoidossa  Varainkäytöstä päättää VN:n kolmeksi vuodeksi kerrallaan nimeämä hallitus (1+6)  Pj puolueeton, edustajat SM, VM, YM, kunnat, öljyala, ympäristönsuojelujärjestöt  Laki … Käytä Täyttä Lähdettä

45
Ovat osa valtio-oikeushenkilöä ja valtion talousarviolain ja -asetuksen mukaisesti valtion talousarvion muutoksen jälkeen valittavissa hallituksissa on kuitenkin oltava vähintään yksi ulkopuolinen Helsingin yliopistolla olisi jatkossakin oma rahasto, joka hoitaa yliopistolain mukaisia … Hae Doc

Valtion Talousarvion Ulkopuolinen Rahasto

Muistio – Sisäasiainministeriön Asetus Palosuojelurahaston …
On hoidettavanaan talousarvion ulkopuolinen rahasto, on viraston eli sisäasiainministeriön taloussäännössä määrättävä sovelletaanko taloussääntöä vastaisi palosuojelurahastolain 3 luvussa säädettyjen avustusten sekä valtion virastojen … Saa Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }