Vapaan Oman Pääoman Rahasto

Asunto-osakeyhtiölainsäädäntö 1.7
2 § Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto ..32 Tilinpäätös ja toimintakertomus .. 32 … Hae Here

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN VEROVAIKUTUKSET
Mukaiset sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, yhtiöjärjestykseen perustuvat vapaaehtoiset rahastot sekä sellaiset arvostusrahastot, joita ei … Nouda Here

Toimintakertomus Ja T Ilinpäätös 1.1.2009-31.12
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 7 213 547,90 7 213 547,90 Edellisten tilikausien voitto /-tappio 238 661,14 1 276 594,89 Tilikauden voitto /-tappio -3 651 569,36 -45 456,23 … Docin Hakeminen

Vuosikatsaus 2007
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2 175 000,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio) 426 127,42 Tilikauden voitto (tappio) 221 181,61 … Dokumentoi Katsoja

Torstaina 29.12.2011 Kello 14.00 Golden Resort, Petäjätie 12, 73310 …
TAHKOVUORI Y-tunnus 1474247-8 TASE Sivu 2 Rahayksikkö EURO 31.08.2011 31.08.2010 V AS T AT T AV AA OMAPÄÄOMA Osakepääoma Osakepääoma 3 291 600,00 3 291 600,00 3 291 600,00 3 291 600,00 Ylikurssirahasto 3 901 557,40 3 901 557,40 Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 255 … Käytä Täyttä Lähdettä

Vuosikatsaus 2008
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Poistoero Pitkäaikainen Lainat rahoituslaitoksilta … Hakea sisältöä

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ
Sijoitetun vapaan po:n rahasto 20.000 tk:n / ed. tk:n voitto – 60.000 Osakepääoman alentaminen siirtämällä varoja vapaan oman pääoman rahastoon … Paluu Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }