Vapaan Pääoman Rahastot

KIRJANPITOLAUTAKUNNAN VIIMEAIKAISTA KÄYTÄNTÖÄ
Muut rahastot. Sijoitetun vapaan oman pääoman . rahasto 0,00 0,00. Yhtiöjärjestyksen mukaiset. rahastot 0,00 0,00. Muut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 … Sisältö Retrieval

TILINPÄÄTÖSMALLI 4.10.2009 Esimerkki: Pienen Osakeyhtiön Tilinpäätös
Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto¹ Edellisten tilikausien voitto (tappio) Tilikauden voitto (tappio) Oma pääoma yhteensä … Nouda Document

OSAKEYHTIÖLAIN ERITYISKYSYMYKSIÄ
• Muu vapaa pääoma l. sijoitetun vapaan pääoman rahasto ja muut YJ:n mukaiset vapaaehtoiset rahastot • Jakokelpoista pääomaa vähentävät Oy:n hallussa olevat omat osakkeet / … Paluu Dokumentoi

TiliNPÄÄtös
Osakepääoma, osakeanti, ylikurssirahasto, sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto, suojausrahasto ja muut rahastot.. 95 … Lue lisää

LIITE 1 KIINTEISTÖN TULOSLASKELMA Edellinen Tilikausi 0,00 – 0,00 0,00
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 0,00: 0,00 Lainanlyhennysrahasto: 0,00 0,00: Perusparannusrahasto 0,00: 0,00 Muut rahastot: 0,00 0,00: 0,00 0,00: Edellisten tilikausien voitto (tappio) 0,00 … Hae sisältö

LIIKEKIRJURI Alv-laajennettu Perustilikartta
Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 2071 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto … Lue Content

YLEISOHJE Tuloslaskelmien Ja Taseiden Esittämi-sestä (20
Muut rahastot. Sijoitetun vapaan oman pääoman . rahasto 0,00 0,00. Yhtiöjärjestyksen mukaiset. rahastot 0,00 0,00. Muut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 … Hae Tämä asiakirja

Seligson rahastot 3-2011
Muksen kohteena olleesta pitkästä aikajanasta löytyi ”vapaan pääoman liikkuvuuden” kausia, seurasi näitä muita periodeja Pharma- ja Global Brands –rahastot, joiden arvo ei jakson aikana juuri muuttunut. … Pääsyn Sisältö

UUDEN OSAKEYHTIÖLAIN KESKEISIÄ MUUTOKSIA Olli Iirola
• Vapaa oma pääoma – Kaikki muut paitsi sidotut rahastot – Tilikauden ja edellisten tilikausien voitto – Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto … Hae Tämä asiakirja

Tilikartta 1 (23)
Muut rahastot Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 2061 Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Yhtiöjärjestyksen mukaiset rahastot 2071 Yhtiöjärjestyksen mukainen rahasto … Nouda Doc

Tags: , ,

{ Comments are closed! }