Vapaat Rahastot

Vapaat Rahastot Kuvat

Kansan Sivistysrahasto 1 Apurahat 2008
Vapaat radikaalit Työväenmusiikkikonsertin järjestäminen 500 Turku Nils Robert af Ursinin rahastot Siivonen Kristiina Pispalan ja Raunistulan vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan 1500 Turku Olavi Lindblomin rahasto … Hakea sisältöä

Vapaat Rahastot Kuvat

Pohjola Pankki Oyj Yhtiökokous 27.3
• ja vapaat rahastot 23 449 472,31 euroa • vähennettynä negatiivisella käyvän arvon rahastolla -21 900 655,95 euroa • eli yhteensä 64 397 653,06 euroa … Pääsyn Sisältö

Kuvia Vapaat Rahastot

Rayn Odotukset Tilinpäätösraportoinnilta 13.3.2007 KS
vapaat rahastot – siirrot kirjataan taseen kautta – konsernitilinpäätösten laatimisvelvollisuuden kokorajat alenivat – Tilinpäätösperiaatteiden muutokset sekä … Read Here

Vapaat Rahastot Kuvat

Osavuosikatsaus 2008 Final
Muut sidotut rahastot Vararahasto 22 566,3 22 466,3 Käyvän arvon rahasto Rahavirran suojauksesta 3 194,3 1 214,0 Käypään arvoon arvostamisesta 187,7 22,7 Vapaat rahastot … Hae Here

Oikeussubjekti – Wikipedia
Käytännössä esiintyviä yhteisöjä, jotka eivät ole oikeushenkilöitä, ovat rekisteröimättömät yhdistykset, epäitsenäiset rahastot tai Luonnollisista henkilöistä eli ihmisistä vain vapaat ihmiset olivat oikeuskelpoisia subjekteja, sillä orjat rinnastettiin esineisiin. … Lue artikkeli

Vapaat Rahastot Kuvat

Tase HansaWorld, Tulostus: 08.03.2011 12:51 Sivu: 1 Etelä-Hämeen …
Sidotut rahastot Omakatteinen rahasto 2020 Omakatteinen rahasto 12 402,23 12 402,23 Yhteensä Omakatteinen rahasto 12 402,23 12 402,23 Vapaat rahastot … Nouda Document

Vapaat Rahastot

Ilkka Kajas Tax Partner 1.9
– muut vapaat rahastot • Sidotun oman pääoman jakaminen (palauttaminen, UOYL 13:1,1 § 2 kohta) luovutusvoittosäännösten mukaan – osakepääoma … Hae Täysi Lähde

Vapaat Rahastot

LIONS CLUB SODANKYLÄ RY
Vapaat rahastot 11.824,02 12.997,95 Tilikauden tulos 1.470,75 -1.173,93 … Näytä Doc

kuvia Vapaat Rahastot

KIRJANPITOON JA TILINPÄÄTÖKSEEN LIITTYVIÄ ERILLISKYSYMYKSIÄ
Laadi taseen omaa pääomaa koskeva osa, kun osakeyhtiön osakepääoma on 200 osaketta nimellisarvoltaan 250 mk/kpl, vararahasto 24 000,-, vapaat rahastot 18 000,-, edellisten tilikausien voitto 1 800,- ja tilikauden voitto 21 000,-. … Sisältö Retrieval

Vapaat Rahastot Kuvat

OKM:n Yliopistojen Tiedonkeruukäsikirja 2010
Peruspääoma 0,00 0,00 Arvonkorotusrahasto 0,00 0,00 Sidotut rahastot Omakatteiset rahastot 0,00 0,00 Muut sidotut rahastot 0,00 0,00 0,00 0,00 Vapaat rahastot 0,00 0,00 Muu oma pääoma Toimintapääoma 0,00 0,00 Edellisten tilikausien voitto (tappio … Docin Hakeminen

Vapaat Rahastot Kuvat

HYPO
Muut sidotut rahastot Vararahasto 22 789,8 22 689,8 Käyvän arvon rahasto Rahavirran suojauksesta -2 467,6 -3 343,3 Käypään arvoon arvostamisesta 72,7 57,0 Vapaat rahastot … Hae Täysi Lähde

kuvia Vapaat Rahastot

Etelä-Satakunnan Puhelin Oy
Vapaat rahastot 3 438 164 3 402 343 Edellisten tilikausien voitto 3 019 589 2 510 186 Osingonjako -518 900 Tilikauden voitto 724 597 509 404 Jakokelpoiset varat … Hae sisältö

Tags: ,

{ Comments are closed! }