Volatiliteetti Rahasto

Tapiola 2025
Perustamisesta lähtien p.a. 1,92 % 1,94 % Tunnusluvut (12 kk) Rahasto Indeksi Volatiliteetti 10,38 % 13,14 % Beta 0,51 – Tracking Error 10,19 – Sharpen luku 0,37 0,80 … Näkymä Dokumentoi

Tapiola Suomi
Perustamisesta lähtien p.a. -0,06 % -1,56 % Tunnusluvut (12 kk) Rahasto Indeksi Volatiliteetti 27,95 % 30,40 % Beta 0,90 – Tracking Error 5,90 – Sharpen luku -0,87 -0,63 … Hae sisältö

Erikoissijoitusrahasto Avenir
Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden arvon muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisältyvää riskiä. Rahaston toiminnan alusta toteutunut, kaikkien kulujen jälkeisistä kuukausituotoista laskettu … Pääsyn Sisältö

Aj Yksinkertaistettu Rahastoesite
Volatiliteetti eli keskihajonta on laskettu osuuden logaritmisista viikkotuotoista 12 kuukauden ajalta. Volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden tuoton vaihtelevuutta … Nouda Here

OP-Sijoitusrahastot Neljännesvuosikatsaus 30.9
Rahasto-osuuden arvon indeksoitu kehit ys Rahaston sijoitusten jakauma Avainluvut 31.12.2009 31.12.2010 30.9.2011 30.9.2011 Osuuden arvo (A) eur 93,94 132,68 113,67 Rahaston volatiliteetti p.a. 20,32 % … Lue lisää

Riskilaskurin Toiminnallisuus
– Lyhyen koron rahasto: 4 % . Näin esim. 60 % osakerahastoja ja 40 % lyhyen koron rahastoja antaa lopputulokseksi 0,6 * 9 % + 0,4 * 4 % = 7 % . 2. Rahastosalkun volatiliteetti … Käytä Täyttä Lähdettä

Aktia Kehittyvät Markkinat Osake Kuukausiraportti
Volatiliteetti (rahasto) 20,5 Volatiliteetti (indeksi) 19,3 Käteisvarat %2,2 0,80 € 0,85 € 0,90 € 0,95 € 1,00 € 1,05 € 1,10 € 1,15 € 1,20 € … Hae Täysi Lähde

Luokka:Sijoittaminen – Wikipedia
Pörssinoteerattu rahasto; Pörssiromahdus; Pörssitieto; R. Rahamarkkinainstrumentti Velkaantumisaste; Velkavipu; Voitto-osuus; Volatiliteetti; W. Warrantti; White knight … Lue artikkeli

Sampo Rahastoyhtiö Oy Tunnuslukujen Laskukaavat (viikkopohjainen Aineisto)
Mitä suurempi on rahaston volatiliteetti, sitä suurempi on sijoituksen Mitä suurempi on rahaston Sharpen luku, sitä paremmin rahasto on tuottanut suhteessa riskiinsä. … Hae Tämä asiakirja

Kuvia Volatiliteetti Rahasto

Aktia Global Government Bond+ 30.06
Rahasto-osuuden arvon kehitys Rahaston perustiedot Rahaston tuotto Sharpe Ratio-0,3 Tracking Error Mod. duraatio (rahasto) Mod.dur (indeksi) Volatiliteetti (rahasto) … Hae Täysi Lähde

Sampo Kompassi 25 2008-03-25 Yksinkertaistettu
Rahaston volatiliteetti kuvaa rahasto-osuuden ar-von muutosherkkyyttä ja siten sijoitukseen sisälty-vää riskiä. Rahaston edellisen tilikauden volatiliteet- … Hae Doc

Crystal Reports – YKEDraftMultiLanguage
Rahaston volatiliteetti 1.1. – 31.12.2009 oli 0,09 %. Laskentakaava löytyy rahastoesitteestä (www.op.fi) ja on saatavilla OP-Rahastoyhtiöstä. Volatiliteetti Rahaston volatiliteetillä tarkoitetaan rahasto-osuuden arvon heilahtelua … Käytä Docia

Tags: ,

{ Comments are closed! }