Vr Henkilöstörahasto

Henkilöstörahastojen Jäsenmäärät 30.11.2010 Sivu 1
81 St1 henkilöstörahasto hr 143 82 Boliden henkilöstörahasto hr 1021 83 Pentik Oy:n henkilöstörahasto hr 294 84 Luotsausliikelaitoksen henkilöstörahasto hr 405 85 VR-konsernin henkilöstörahasto hr 374 … Käyttämään tätä asiakirjaa

Pieksämäen Konepajan Kuopus Arvostaa Työpaikkaansa.
10 VR:n toimitusjohtaja Mikael Aro: Haluan, että pärjäämme kilpailussa Lisätietoja: Silta Oy, Henkilöstörahasto-palvelu Jäsenpalvelu, puh. 020 7595 645, … Saa Dokumentti

Hyvinkään Konepajalla Uskotaan Tulevaisuuteen
Järjestelmä tarjoaa koko VR:n henkilöstölle saman-arvoisen, pitkäjänteisen sitouttamis- ja palkitsemistavan. O Henkilöstörahasto on henkilöstön … Hae Doc

Ajankohtaisia Työmarkkina-asioita
Tällä hetkellä tuntuisi suuntauksena olevan voittopalkkiojärjestelmä ja sen myötä henkilöstörahaston perustaminen VR:lle. Henkilöstörahastoon kuuluu koko henkilöstö. Vallankin suurissa organisaatioissa henkilöstörahasto koetaan tasapuolisemmaksi kuin esim. tulospalkkiojärjestelmä. … Hae Here

Rekisteröidyt Henkilöstörahastot Ja Niiden Jäsenten Lukumäärät
81 St1 henkilöstörahasto hr n. 300 82 Boliden henkilöstörahasto hr n. 1 100 83 Pentik Oy:n henkilöstörahasto hr n. 200 84 Luotsausliikelaitoksen henkilöstörahasto hr n. 400 Vuonna 2008 rekisteröityjä henkilöstörahastoja 85 VR-konsernin henkilöstörahasto hr n. 10 000 … Lue lisää

Ajankohtaisia Työmarkkina-asioita
Näyttää siltä, että VR:lle perustetaan henkilöstörahasto. Tämän lisäksi käytössä on muitakin henkilöstön palkitsemisjärjestelmiä (asiasta tarkemmin puheenjohtajan palstalla). … Käytä Täyttä Lähdettä

Rekisteröidyt Henkilöstörahastot Ja Niiden Jäsenten Lukumäärät …
81 St1 henkilöstörahasto hr 82 Boliden henkilöstörahasto hr 1021 83 Pentik Oy:n henkilöstörahasto hr 294 84 Luotsausliikelaitoksen henkilöstörahasto hr 399 Vuonna 2008 rekisteröityjä henkilöstörahastoja 85 VR-konsernin henkilöstörahasto hr 10422 … Nouda Here

Nimetön-1
Nyt myös VR – konsernissa on päätetty perustaa työnantajan ja hen-kilöstön yhteistyössä henkilöstörahasto. Se on työn-tekijöiden hallinnoima rahasto ja oikeushenkilö, jon- … Dokumentoi Katsoja

Veturimiesten Liitto 110 Vuotias
1/2008 Hallitukselta halutaan lisäpotkua raideliikenteelle Veturimiesten liitto 110 vuotias Henkilöstörahasto osaksi VR:n palkitsemisjärjestelmää … Get sisältö tänne

Henkilöstörahastot 30.12.2011 Sivu 1
83 Pentik Oy:n henkilöstörahasto hr 421 84 Luotsausliikelaitoksen henkilöstörahasto hr 401 85 VR-konsernin henkilöstörahasto hr 10930 86 Etelä-Karjalan Säästöpankin henkilöstörahasto hr 91 … Saa Dokumentti

Tags: ,

{ Comments are closed! }