Vuorisen Rahasto

Kuvia Vuorisen Rahasto

KERTTU JA JUKKA VUORISEN RAHASTO
KERTTU JA JUKKA VUORISEN RAHASTO . Jaetut apurahat: 1993 . DI Jouni Punkki Kevytsorabetonin tutkimus Norjassa 8.000 mk . DI Risto Mannonen Väitöskirja, Tehonotkistimien vaikutusmekanismit 8.000 mk … Docin Hakeminen

TILINPÄÄTÖSTIEDOTE VUODELTA 2010 LIIKEVAIHTO JA TULOS Konsernin …
Vuorisen. Tilintarkastajaksi valittiin edelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 5 485 6 521 Muuntoerot -80 -80 … Hae Here

Työllistävää Luonnonhoitoa Länsi-Uudellamaalla
WWF:n Kalevi Keynäsin rahasto ja William Thurings stiftelse. Projektin työllistämät pitkäaikaistyöttömät palkattiin työvoimatoimistojen jolloin opiskeltiin putkilokasvituntemusta luontokartoittaja Esko Vuorisen johdolla. … Docin Hakeminen

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ Yhtymävaltuusto
1) toteaa Anna-Liisa Vuorisen menettäneen vaalikelpoisuutensa kunnan luottamustoimiin paikkakunnalta muuton johdosta ja Rahojen käsittelyä varten tarvitaan rahasto. Kuntayhtymän talousarvioon perustetaan rahastoa varten uusi kustannuspaikka … Docin Hakeminen

Vuorisen Rahasto Kuvat

SUOMEN BETONIYHDISTYS R.y. VUOSIKERTOMUS 2011
Yhdistyksen hoitama Kerttu ja Jukka Vuorisen rahasto tukee ja edistää betoniteknologian alaan kuuluvaa tutkimustoimintaa jakamalla matka- ja tutkimusapurahoja. … Hakea sisältöä

TAMPEREEN KAUPUNGIN LAHJOITUS- JA TUKIRAHASTON SÄÄNNÖT
Jakirjaston rahaston, Anton Vuorisen rahaston, Vapautettujen vankien rahaston, C.J. Hildenin rahaston, J. Grönlundin eläke Jos rahasto syystä tai toisesta lakkautetaan, jäävät sen varat Tampereen kaupungin käytettäväksi lähinnä rahaston nykyisiä … Lue asiakirja

INTERAVANTI OYJ TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 1.2.2010 Klo 18:55 …
Ja Veikko M Vuorisen. Tilintarkastajaksi valittiin KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, jonka Sijoitetun vapaan pääoman rahasto 6 521 0 Muuntoerot -80 -80 Kertyneet voittovarat -49 9 598 … Käytä Täyttä Lähdettä

HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS
2) valita Anna-Liisa Vuorisen tilalle varajäseneksi Hämeen-linnan seudun kansanterveystyön kuntayhtymän yhty- Rahojen käsittelyä varten tarvitaan rahasto. Kuntayhtymän talousar-vioon perustetaan rahastoa varten uusi kustannuspaikka talousosas- … Nouda Document

1 VARSINAINEN TOIMINTA
Vuorisen ja vt. kulttuurisihteeri Ann-Mari Karvisen (11.11) ja vielä kertaalleen vt. kulttuurisihteerin (26.11.) kanssa. Tilintarkastus . Tilintarkastajina ovat toimineet Marja Vink HTM, KLT ja Heikki Vilppala. … Hae Täysi Lähde

POHJOIS-SAVON LIITTO
Alueina Paukarlahden kyläalue ja Kotalahden kaivoskylä, Oravikosken teollisuus- ja työpaikka-alueet, Kotalahden kaivoksen alue, Vuorisen tärkeä Painopiste ko. rahasto-osuuden käytössä on oltava rakennerahastojen osalta MYR:in valitsemissa teemoissa, jotka ovat energia- ja … Hae Täysi Lähde

Tags: ,

{ Comments are closed! }