Yhdistyksen Rahastonhoitajan Tehtävät

Tampereen Seudun Mobilistit Ry
Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaaan tehtävät.Rahastonhoitaja huolehtii yhdistyksen rahavaroista ja hoitaa … Read Here

Keski-Suomen Kätilöyhdistys Ry
Sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt hallitus valitsee kahdeksi vuodeksi kerrallaan joko keskuudestaan tai hallituksen HALLITUKSEN TEHTÄVÄT. Yhdistyksen hallituksen tehtävänä on. 1) johtaa yhdistyksen toimintaa näiden sääntöjen ja yhdistyksen kokousten päätösten … Saa Dokumentti

Rahastonhoitaja – Wikipedia
Monet yhteisöt ovat ulkoistaneet rahastonhoitajan tehtävän erityisille tilipalvelutoimistoille. Lähteet. Yhdistyslaki: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1989/19890503 … Lue artikkeli

TORNION TYÖVÄEN NÄYTTÄMÖYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT
Rahastonhoitajan ja jäsenmaksujenkantajan tehtävät voi johtokunta antaa johtokuntaan kuulumattomallekin yhdistyksen jäsenille, jotka kaikessa … Saa Dokumentti

HERAKLES RY, HELSINKI SÄÄNNÖT 1 Yhdistyksen Nimi Yhdistyksen, Jota …
2 Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot Seuran tarkoituksena on edistää, kehittää ja tai hallituksen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut Seuran toimihenkilöiden tehtävät ia velvollisuudet: … Lue lisää

SAIRAALAFYYSIKOT RY
Suorittaa mahdollisuuksiensa mukaan Keskusliiton Osastolle antamat tehtävät, kuten Johtokunta valitsee keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan . sf-yhdistyksen-saannot.doc Author: jkatisko Created Date … Näytä Doc

Pienpystykorvat R.y.:n Säännöt
Teerin tai rahastonhoitajan kanssa. Hallitus voi määrätä juoksevissa asioissa hallituksen jäsenen tai yhdistyksen toimihenkilön kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksin. 12 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT … Käy Document

OULUN LENTOPALLOEROTUOMARIKERHO R.Y.- NIMISEN YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT: 1. §
Varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan. Yhdistykselle valitaan vuodeksi kerrallaan myös – suorittaa muut kirjalliset tehtävät, jotka yhdistys tai hallitus määrää 4. Rahastonhoitaja – hoitaa yhdistyksen talouden hallituksen antamien ohjeiden mukaan, … Käy Document

SUOMEN ANESTESIOLOGIYHDISTYS R.Y:N SÄÄNNÖT
Teerin ja rahastonhoitajan. Yhdistyksen julkaiseman lehden p äätoimittajalla on läsnäolo- ja puheoikeus johtokunnan kokouksissa. 10 § Johtokunnan tehtävät … Saa Dokumentti

PINSERIT RY:N SÄÄNNÖT
yhdistyksen jäsen ja hänen tulee täyttää muut lain edellyttämät vaatimukset. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan, muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat sekä määrää niiden tehtävät. … Nouda Doc

Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys Ry:n Säännöt
Yhdistyksen nimi on Suomen Belgianpaimenkoirayhdistys ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimikunnat. Johtokunta määrittelee toimikuntien tehtävät ja toimikunnat ovat vastuussa toiminnastaan johtokunnalle. … Lue lisää

PINSERIT RY SÄÄNNÖT 1. Nimi, Kotipaikka, Toiminta-alue Ja Kieli
Määrää niiden tehtävät. Hallituksen ulkopuolelta valituilla toimihenkilöillä ei ole äänivaltaa hallituksen kokouksissa. Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. … Käytä Docia

KOTKAN KONEPÄÄLLYSTÖYHDISTYS RY. SÄÄNNÖT
Hallituksen tehtävät 9§ Hallitus − valmistelee yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat sekä kutsuu kokoukset koolle − asettaa tarvittaessa avukseen toimikuntia ja vahvistaa niiden toimintaohjeet − käsittelee kokouksessaan rahastonhoitajan laatiman katsauksen yhdistyksen omaisuu- … Hae Tämä asiakirja

Tags: , ,

{ Comments are closed! }