Yleishyödyllinen Rahasto

Säätiöiden Ja Rahastojen Neuvottelukunta Ry. Delegationen För …
Yleishyödyllinen säätiö on verovelvollinen tuloverotukses sa vain elinkeinotulosta ja kiinteistön tuottamasta tulosta, distys tai edellä mainittujen yhteydessä oleva rahasto. Ve rottaja julkaisee nimettyjen säätiöiden ja yhdistysten listaa … Näkymä Dokumentoi

MUUTOS- JA LOPETTAMISILMOITUS
Kiinteistön käyttöoikeuden luovuttaja (AVL 12 ja 30 §) Vähäisen liiketoiminnan harjoittaja, yleishyödyllinen yhteisö tai uskonnollinen yhdyskunta 3 Pankin peruspääoma, kantarahasto, kanta-rahasto-osuuksien lukumäärä ja nimellisarvo sekä kantarahaston vähimmäis- ja enimmäismäärät … Asiakirjan haku

Valtion Asuntorahasto 25.4.2005 Dnro 11935/691/05 KUNTIEN OMISTAMAT …
Omistajan yhteisöihin (yleishyödyllinen asuntoyhteisö) sijoittamille varoille enintään tuloutet- rahasto tai rakennusrahasto – yhteisöön omana pääomana sijoitettu muu omaisuus, jota tarvitaan yhteisön toiminnas- … Pääsyn Sisältö

Www.ely-keskus.fi
yleishyödyllinen kehittämishanke, hakemuslomake 2306A. yleishyödyllinen investointihanke, hakemuslomake 2306D. Hanketukimuotojen kuvaus. Elinkeinojen kehittämishankkeena voidaan tukea maaseudun elinkeinotoimintaa yleisesti hyödyttäviä kehittämistoimenpiteitä mukaan lukien kehittämishankkeiden … Näytä Doc

Ei Dian Otsikkoa
Www.slu.fi Ehdottomia vastauksia ei ole – jokainen tapaus on ainutkertainen Hyviä perusteluja / huonoja tai ei Katsaus intranetissä www.vero.fi Välittömästi – tukiyhdistys sidottu rahasto Avoin – Golfyhdistys / kenttä Voitto-osuus ry lähtökohtaisesti yleishyödyllinen oy … Käytä Docia

RS Toimintakertomus 2004
äätiö on yleishyödyllinen sosiaalista asumis-, terveydenhuolto- ja sosiaalihuollon toimin- rahasto antoi asukasvalintojen varallisuusrajoja koskevan suositusohjeen tiettyjen suuntaa anta- … Docin Katsoja

YHDISTYKSEN TALOUSPÄIVÄN KYSYMYKSIÄ JA VASTAUKSIA
Yleishyödyllinen EI 13. Mitä tehdä voitolle/ylijäämälle kun halutaan varautua tulevaan esim. investointiin? Selvitetään liitetiedoissa ylijäämän syntymisen syyt ja voidaan esim. perustaa rahasto. … Näkymä Dokumentoi

Avire-Kuntoutus Oy Jatkaa Kuntoutussäätiön Toimintaa Työikäisen …
Kuntoutussäätiö on yleishyödyllinen, riippumaton työikäisten kuntoutuksen yhtiön ensimmäinen hallinnoitava rahasto, johon Korona Invest keräsi 14 sijoittajalta 53 miljoonan euron … Lue asiakirja

Slide 1
26% Yleishyödyllinen yhteisö: Verovapaa Yksityishenkilö: 28% Ulkomainen sijoittaja: pääas. 28% Luovutusvoitto Yhteisö: 26% Yleishyödyllinen Erikoissijoitusrahasto Asunto + yksittäiset asunto-osakkeet + hajautushyöty + aktiivinen salkunhoito + rajoittamaton toimikausi + avoin rahasto … Asiakirjan haku

TALOUSPROSESSI –TALOUSARVIO (1/2)
Käyvän arvon rahasto 5. Muut rahastot 6. Edellisten tilikausien voitto (tappio) Yleishyödyllinen yhteisö maksaa tuloveroa elinkeinotoiminnan tuottamasta tulosta sekä tietyin edellytyksin kiinteistön tuottamasta … Hae Doc

60. Toimintavuosi Hallituksen TOIMINTAKERTOMUS 2009
Karjalaisen Kulttuurin Edistämissäätiö on yleishyödyllinen apurahasäätiö, jonka tarkoituksena on RIITTA JA VÄINÖ H. BROMANIN RAHASTO Partanen Esa, toimittaja, Lieksa, 4 000 € … Lue koko lähdekoodi

Tags: ,

{ Comments are closed! }